Лаборатория «Медичні дослідження» предлагает анализы в Полтаве и Лубнах на оборудовании новейшего поколения.

Прейскурант на медичні послуги з лабораторних досліджень

Нове дослідження

Діагностика COVID-19 методом ПЛР

м. Полтава, вул. Котляревського, 38/40

Забір матеріалу: пн.-пт. з 13:00 до 15:30

тел. (0532) 56-98-26

Ціна дослідження — 980 грн

ПЛР-тест COVID-19 + антитіла IgG1000 грн
ПЛР-тест COVID-19 + антитіла Ig G + антитіла Ig M1200 грн
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла Ig G400 грн.
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла Ig М400 грн.
Оцінка факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 базовий (ЗАК, D-димер, феритин, СРБ, креатинін)550 грн.

Новий сервіс: «Мобільна медсестра»

Можливість здати ПЛР-тест COVID 19 у себе вдома

Замовляйте послугу за номером: 066-391-10-20

пн.-пт.: 08:00 – 16:00, сб., нд. – вихідні дні

Вказані ціни діють з  з 01 квітня 2021 р.

Код Перелік аналізів Ціна,
грн
Строк,
діб
1. ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. АНАЛІЗ КРОВІ
B214 Аналіз крові на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу 140 1
B211 Загальний аналіз крові (33 показника + лейкоцитарна формула + ШОЕ) 160 1
B257 Загальний аналіз крові (33 показника + лейкоцитарна формула + ШОЕ + морфологія еритроцитів) 160 1
B212 Загальний аналіз крові (26 показників + ШОЕ) 130 1
K011 Комплекс №1 «Диференційна діагностика анемії» (ЗАК + ШОЕ, залізо (сироватка); феритин; C-реактивний білок, фолієва кислота) 680 1
1.2. АНАЛІЗ СЕЧІ
B226 Аналіз сечі загальний (ЗАС) + мікроскопія осаду 100 1
B227 Аналіз сечі загальний (ЗАС) + відношення альбумін / креатинін 150 1
B228 Аналіз сечі загальний (ЗАС) + аналіз сечі за Нечипоренком 110 1
B229 Аналіз сечі за Нечипоренком 90 1
1.3. АНАЛІЗ КАЛУ
B234 Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) 120 1
B235 Аналіз калу на кишкові паразити (Parasep) 140 1
B258 Аналіз калу на лямблії (якісний тест) 110 1
B236 Аналіз калу на приховану кров 400 1
B237 Аналіз калу на трансферин (кількісне визначення) 430 1
B233 Копрограма 150 1
2. ІМУНОГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
B213 Аналіз крові на LE-клітини 110 1
B222 Антирезусні антитіла 400 1
B223 Визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ0 1 020 1
B224 Група крові + резус фактор 210 1
B225 Пряма проба Кумбса 550 1
3. ОЦІНКА ГЕМОСТАЗУ
B215 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT) 80 1
B216 Антитромбін III (активність) (AT III) 800 15
B120 Вовчаковий антикоагулянт (LA1 + LA2) 320 7
B221 Коагулограма на автоматичному аналізаторі (ПЧ, % за Квіком, МНВ, АЧТЧ, Фібриноген, ТЧ) 300 1
B123 Протеїн S (активність) 1 420 15
B124 Протеїн С (активність) 1 500 15
B217 Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ) 120 1
B218 Тромбіновий час (ТЧ) 80 1
B219 Фактор фон Віллебранда 1 750 15
B220 Фібриноген 100 1
B202 D-Димер 170 1
K022 Комплекс №2 «Гемостазіограма» (протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ/ APTT), тромбіновий час, фібриноген, D-димер, антитромбін) 1 300 1
4. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІЖЕННЯ
4.1. БІЛКИ ТА АМІНОКИСЛОТИ
B130 Альфа — 1 — антитрипсин / A1 AT 700 15
B131 Альфа — 2 — макроглобулін / A2 M 700 15
B132 Альбумін 70 1
B133 Білок загальний (сироватка) 80 1
B134 Білок загальний (сеча) 80 1
B135 Білок загальний (добова сеча) 80 1
B137 Гаптоглобін 350 1
B136 Церулоплазмін 190 2
4.2. ФЕРМЕНТИ
B138 Альфа-Амілаза / AMY (сироватка) 80 1
B139 Альфа-Амілаза / AMY (сеча) 80 1
B140 Альфа-Амілаза панкреатична 80 2
B142 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT 80 1
B143 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) / AST 80 1
B141 Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT 80 1
B145 Креатинкіназа-МБ (КФК-МБ) / CPK-MB 170 1
B146 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) / LDH 80 1
B147 Лужна фосфатаза (ЛФ) / ALP 80 1
B148 Холінестераза 80 2
K078 Комплекс №3 «Біохімія крові базова» (глюкоза (сироватка), білок загальн., АСТ, АЛТ, сечовина, креатинін, холестерин, білірубін загальн.) 700 1
K079 Комплекс №4 «Біохімія крові розширена»(глюкоза (сироватка), білок загальн., АСТ, АЛТ, сечовина, креатинін, холестерин, білірубін загальн., лужна фосфатаза, сечова кислота, тригліцериди, калій, натрій, кальцій загальн.) 1 200 1
K045 Комплекс №5 «Ліпідограма» (холестерин, тригліцериди; ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) 280 1
K111 Комплекс №6 «Білірубін фракції» (білірубін загальн., прямий білірубін, непрямий білірубін) 140 1
K017 Комплекс №7 «Печінкові проби»(АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, альбумін, білок загальний) 510 1
K021 Комплекс №8 «Ниркові проби» (креатинін, сечовина, сечова кислота) 210 1
K019 Комплекс №9 «Розширені ниркові проби» (креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, натрій, калій, кальцій) 550 1
K089 Комплекс №10 «Електроліти» (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований) 320 1
K067 Комплекс №11"Госпіталізація терапевтична» (ЗАК + ШОЕ, глюкоза (сироватка), білок загальн., білірубін фракційно, холестерин) 500 1
K068 Комплекс №12 «Госпіталізація хірургічна, розширена» (ЗАК + ШОЕ, глюкоза (сироватка), білок загальн., білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, сечовина, креатинін, протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ), активований частковий тромбопластиновий час, фібриноген, група крові та резус фактор, Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, HCV антитіла сумарні; сифіліс (реагінові антитіла — RPR, в розведенні)) 1 450 3
K069 Комплекс №13 «Серологічна діагностика для госпіталізації» (Сифіліс (реагінові антитіла — RPR, в розведенні). Поверхневий антиген гепатиту В, HBsAg; Вірус гепатиту C, HCV антитіла сумарні 650 3
K080 Комплекс №14 «Візит до сімейного лікаря» (ЗАК + лейкоцитарна формула + ШОЕ, глюкоза (сироватка), холестерин) 250 1
K037 Комплекс №15 «Причини надлишкової ваги» (С-пептид, ТТГ, індекс НОМА, кортизол (кров), лептин, ліпідограма, глікований гемоглобін, інгібін В, пролактин, тестостерон загальн., АЛТ) 2180 3
4.3. ЛІПІДНИЙ ОБМІН
B171 Аполіпопротеїн А -1 / Apolipoprotein A — 1 110 1
B172 Аполіпопротеїн В / Apolipoprotein B 110 2
B173 Ліпаза / Lipase 100 1
B174 Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) / HDLC 80 1
B175 Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) / LDLC 80 1
B176 Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) / VLDL (тригліцериди, ЛНДНЩ) 80 1
B177 Ліпопротеїн (а) 680 15
B178 Тригліцериди 80 1
B179 Холестерин 80 1
K045 Комплекс №5 «Ліпідограма» (холестерин, тригліцериди; ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) 280 1
4.4. ПЕЧІНКОВІ ПРОБИ
B150 Білірубін загальний 80 1
K111 Комплекс №6 «Білірубін фракції» (білірубін загальн., прямий білірубін, непрямий білірубін) 140 1
K017 Комплекс №7 «Печінкові проби»(АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, альбумін, білок загальний) 510 1
4.5. НИРКОВІ ПРОБИ
B151 Креатинін (сироватка) 80 1
B153 Креатинін (добова сеча) 80 1
B152 Креатинін (сеча) 80 1
K020 Осмолярність сечі 270 1
K048 Осмолярність крові (Натрій (сироватка)/Na; Калій (сироватка)/K; Сечовина; Білок загальний) 240 1
B154 Сечова кислота (сироватка) 80 1
B155 Сечова кислота (добова сеча) 80 1
B156 Сечовина 80 1
K021 Комплекс №8 «Ниркові проби» (креатинін, сечовина, сечова кислота) 210 1
K019 Комплекс №9 «Розширені ниркові проби» (креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, натрій, калій, кальцій) 550 1
4.6. ЕЛЕКТРОЛІТИ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТИ
4.6.1. ЕЛЕКТРОЛІТИ
B165 Залізо (сироватка) / Fe 80 1
B157 Калій (сироватка) / К 80 1
B167 Кальцій загальний (сироватка) / Ca 80 1
B168 Кальцій загальний (сеча) / Ca 80 1
B169 Кальцій іонізований (сироватка) / Ca 2+ 140 1
B166 Магній (сироватка) / Mg 80 1
B159 Натрій (сироватка) / Na 80 1
B161 Фосфор (сироватка) / P 70 1
B162 Хлор (сироватка) / Cl 80 1
K089 Комплекс №10 «Електроліти» (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований) 320 1
4.6.2. МІКРОЕЛЕМЕНТИ
B250 Мідь / Cu 1 100 15
B251 Ртуть / Hg 1 100 15
B253 Хром / Cr 1 100 15
B254 Цинк / Zn 1 100 15
4.7. ВІТАМІНИ
B193 Фолієва кислота (вітамін B9) 200 1
B194 Ціанокобаламін (вітамін B12) 200 1
B181 Вітамін A 1 200 15
B182 Вітамін B1 1 200 15
B055 25 — гідроксивітамін D, 25 — (OH) D 380 1
B185 Вітамін E 1 200 15
4.8. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
B139 Альфа — Амілаза / AMY (сеча) 80 1
B134 Білок загальний (сеча) 80 1
B135 Білок загальний (добова сеча) 80 1
B168 Кальцій загальний (сеча) 80 1
B230 Кетони (сеча) 80 1
B063 Кортизол (сеча) 260 1
B153 Креатинін (добова сеча) 80 1
B152 Креатинін (сеча) 80 1
B200 Мікроальбумінурія 160 1
B155 Сечова кислота (добова сеча) 80 1
4.9. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ
B238 Кальпротектин фекальний (кількісне визначення) 620 1
B240 Лактоферин (кал, якісне визначення) 900 1
B239 Панкреатична еластаза (кал) 600 4
4.10. ДІАГНОСТИКА АНЕМІЇ
B137 Гаптоглобін 350 1
B189 Еритропоетин 330 1
B165 Залізо (сироватка) / Fe 80 1
B187 Загальна залізозв’язуюча здібність сироватки (ЗЗЗС) (залізо, НЗЗС, ЗЗЗС) 170 1
B188 Ненасичена залізозв’язуюча здібність сироватки (НЗЗС) 210 1
B190 Трансферин 150 1
B191 Феритин 200 1
B193 Фолієва кислота (вітамін B9) 200 1
B194 Ціанокобаламін (вітамін B12) 200 1
B195 Оцінка насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення) 210 1
K011 Комплекс №1 «Диференційна діагностика анемії» (ЗАК + ШОЕ, залізо (сироватка); феритин; C-реактивний білок, фолієва кислота) 680 1
4.11. ДІАГНОСТИКА СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
B198 Гомоцистеїн 360 1
B145 Креатинкіназа — МБ (КФК — МБ) 170 1
B200 Мікроальбумінурія 170 1
B196 Міоглобін (кількісний) 700 15
B123 Протеїн S (активність) 1 420 15
B124 Протеїн С (активність) 1 500 15
B201 Тропонін I, кількісне визначення 210 1
B204 Цистатін С 500 1
B202 D-Димер 170 1
B197 NT-proBNP (натрійуретичного гормону В типу N-кінцевий поліпептид) 1 100 2
4.12. ДІАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗУ
B058 Остаза (кістково-лужна фосфатаза) 980 15
B055 25 — гідроксивітамін D, 25 — (OH) D 380 1
4.13. ГОСТРОФАЗОВІ МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ
B203 C-реактивний білок високочутливий (СРБ) 150 1
B206 Прокальцитонін (PCT) 750 1
B205 C-реактивний білок (СРБ) 90 1
K096 Комплекс №17 «Маркери запалення та залізодефіцитного стану» (ЗАК, феритин, СРБ) 420 2
5. ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІЖЕННЯ
5.1. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІІ
B052 Андростендіола глюкуронід (3-альфа-Діол) 370 5
B034 Андростендіон 280 1
B035 Антимюллерів гормон (АМГ) 430 1
B054 Антиспермальні антитіла 210 1
B036 Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ) 180 1
B053 Дегідроепіандростерон-сульфат, ДГEА-С 200 1
B037 Дигідротестостерон (ДГТ) 310 3
B038 Естрадіол (E2) 170 1
B039 Естрон (E1) 920 5
B040 Інгібін B 500 5
B049 Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон, СЗГ, Індекс) 320 1
B041 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 190 1
B042 Макропролактин, кількісне визначення 430 1
B043 Прогестерон 180 1
B044 Пролактин (ПРЛ) 180 1
B045 Пролактин мономерний (пост.-ПЕГ) 200 1
B047 Тестостерон вільний (сироватка) 220 3
B048 Тестостерон загальний (сироватка) 180 1
B046 Тестостерон загальний (слина) 750 3
B050 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 180 1
K071 Комплекс №18 «Гормональний стан жіночий» (ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон загальн., ДГЕА-с; естрадіол) 1 020 1
K072 Комплекс №19 «Гіперандрогенні порушення» (Тестостерон загальний (сироватка), індекс вільного тестостерону; ФСГ, СЗГ, ДГЕА-с, 17-оксипрогестерон) 1 100 3
K097 Комплекс №20 «Гормональні порушення репродуктивного здоров’я» (ФСГ, ЛГ, ТТГ, пролактин, інсуліноподібний фактор росту-1) 780 3
K098 Комплекс №21 «Гіперпролактинемія» (пролактин, ТТГ, Т4 вільний) 410 1
5.2. ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
B001 Альфа-фетопротеїн (АФП) 200 1
B092 Естріол вільний (E3; Естріол некон’югований) 170 1
B093 Плацентарний лактоген 310 1
B094 Плацентарний фактор росту (PLGF), маркер прееклампсії 530 3
B091 β-ХГЛ вільний (хоріонічний гонадотропін вільний, пренатальна діагностика) (8 тиж. + 0 дн. — 13 тиж. + 6 дн.) 200 1
B003 β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний) 200 1
B090 PAPP-A (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю), 8 тиж.+ 0 дн. — 13 тиж.+ 6 дн. 200 1
K099 Комплекс №22 «Постановка на облік по вагітності» (ЗАК, група крові/резус-фактор, глюкоза, ТТГ, Т4 вільн., АТПО, HBsAg, антитіла сумарні; HBcorAg, антитіла сумарні; HCV, антитіла сумарні; Treponema pallidum, антитіла сумарні) 1 820 3
5.3. ПРЕНАТАЛЬНИЙ СКРИНІНГ
K060 Комплекс №23 «Пренатальний скринінг I триместру, без розрахунку ризиків, для програми Астрая (Roche)»: 11 тиж. + 0 дн. — 13 тиж. + 6 дн. (PAPP-A, β-ХГЛ вільний) 780 1
K061 Комплекс №24 «Пренатальний скринінг I триместру з розрахунком ризиків» (PAPP-A, β-ХГЛ вільний, розрахунок) 950 5
K063 Комплекс №26 «Пренатальний скринінг II триместру» (Альфафетопротеїн, β-ХГЛ вільний, естріол вільний) 900 7
5.3.1. НЕІНВАЗІВНИЙ ПРЕНАТАЛЬНИЙ СКРИНІНГ
M039 PANORAMA, NIPT, для одноплідної вагітності (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY, триплоїдія, феномен зникаючого близнюка) 8 500 8***
M040 PANORAMA, NIPT, для багатоплідної вагітності (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY+ визначення зиготності для дихоріальної двійні) 8 500 8***
M041 PANORAMA, NIPT, для одноплідної сурогатної вагітності або одноплідної вагітності з донороської яйцеклітини (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY) 8 500 8***
M042 PANORAMA, NIPT, для одноплідної вагітності (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY, триплоїдія, феномен зникаючого близнюка + синдром Ді Джорджі (del22q 11.2)) 9 000 8***
M043 PANORAMA, NIPT, для монохоріальної двійні (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY, триплоїдія, феномен зникаючого близнюка + синдром Ді Джорджі (del22q 11.2)) 9 000 8***
M049 PANORAMA, NIPT, (для одноплідної вагітності (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY, триплоїдія, феномен зникаючого близнюка + 5 мікроделецій) 11 500 8***
M044 Horizon 4 (4 захворювання: носійство аутосомно-рецесивних та X-зчеплених спадкових мутацій) 14 500 15***
M045 Horizon 27 (27 захворювань: носійство аутосомно-рецесивних та X-зчеплених спадкових мутацій) 16 500 15***
M046 Horizon 274 (274 захворювань: носійство аутосомно-рецесивних та X-зчеплених спадкових мутацій) 26 000 15***
M047 Vistara (25 захворювань: аутосомно-домінантні та X-зчеплені спадкові захворювання) 33 000 15***
5.4. ФУНКЦІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
B026 Антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТПО) 190 1
B027 Антитіла IgG до рецепторів тиреотропного гормону (АТрТТГ) 350 1
B029 Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) 200 1
B028 Тиреоглобулін (ТГ) 200 1
B030 Тиреотропний гормон (ТТГ) 140 1
B031 Тироксин вільний (T4 вільний) 150 1
B032 Трийодтиронін вільний (T3 вільний) 150 1
B255 Трийодтиронін (Т3 загальний) 150 1
B256 Тироксин (Т4 загальний) 150 1
K040 Комплекс №27 «Тиреоїдний (моніторинг терапії)» (T4 вільн., ТТГ) 290 1
K041 Комплекс №28 «Скринінг патології щитоподібної залози» (ТТГ, T4 вільн., АТПО) 440 1
K042 Комплекс №29 «Аутоімунні захворювання щитоподібної залози» (ТТГ, АТрТТГ, АТПО) 660 1
K101 Комплекс №31 «Моніторинг раку щитоподібної залози» (ТТГ, Т4 вільн., ТГ, АТТГ) 580 1
5.5. ПОРУШЕННЯ ФОСФОРНО-КАЛЬЦІЄВОГО ОБМІНУ
B167 Кальцій загальний (сироватка) 80 1
B169 Кальцій іонізований (сироватка) / Ca 2+ 140 1
B058 Остаза (кістково-лужна фосфатаза) 980 15
B161 Фосфор (сироватка) / P 70 1
B055 25 — гідроксивітамін D, 25 — (OH) D 380 1
5.6. ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВА СИСТЕМА
B066 Ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ) / ACE 940 15
B053 Дегідроепіандростерон-сульфат, ДГEА-С / (DHEA-S) 200 1
B070 Інсуліноподібний фактор росту — 1 (Соматомедин — С) / ІGF-1) 260 1
B071 Білок-3, що зв’язує інсуліноподібний фактор росту (IGF-BP3) 260 1
B063 Кортизол (добова сеча) 260 1
B064 Кортизол (сироватка) 250 1
B065 Кортизол (слина) 280 1
B072 Мелатонін (сироватка) 2 900 15
B068 Метанефрини, норметанефрини (плазма) 1 580 5
B022 Серотонін 900 15
B051 17-оксипрогестерон (17-OHП) 180 1
5.7. ПОРУШЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
B074 Адипонектин 1 700 7
B186 Антитіла до глутаматдекарбоксилази (GADА) 460 1
B079 Антитіла IgG до тирозинфосфатази та глутамінокислої декарбоксилази (IA2-GAD Screen) 700 7
B086 Антитіла IgG до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА) 1 050 15
B083 Антитіла IgG до інсуліну 850 1
B084 Антитіла до інсулінових рецепторів 2 140 15
B088 Антитіла до транспортеру цинку ZnT8 1 600 15
B075 Глікований гемоглобін (HbA1c) 180 1
B077 Глюкоза (сироватка) 100 1
B078 Глюкозо-толерантний тест 220 1
B081 Інсулін 180 1
B082 Індекс HOMA (глюкоза, інсулін, індекс) 250 1
B085 Лептин 470 7
B080 С-пептид 180 1
B089 Фруктозамін 280 15
K034 Комплекс №35 «Порушення вуглеводного обміну» (глюкоза (сироватка), глікований гемоглобін, індекс НОМА, С-пептид) 580 1
K035 Комплекс №36 «Диференційна діагностика діабетів» (антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADА); глікований гемоглобін) 520 7
K036 Комплекс №37 «Диференційна діагностика діабетів розширена» (антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADА); антитіла до інсуліну, С-пептид; індекс НОМА) 1 650 15
K037 Комплекс №15 «Причини надлишкової ваги» (С-пептид, ТТГ, індекс НОМА, кортизол (кров), лептин, ліпідограма, глікований гемоглобін, інгібін В, пролактин, тестостерон загальний, АЛТ) 2180 3
5.7.1. ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
B186 Антитіла до глутаматдекарбоксилази (GADА) 460 1
B083 Антитіла IgG до інсуліну 850 1
B084 Антитіла до інсулінових рецепторів 2 140 15
B086 Антитіла IgG до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА) 1 050 15
B088 Антитіла до транспортеру цинку ZnT8 1 600 15
B079 Скринінг антитіл IgG до тирозинфосфатази та глутамінокислої декарбоксилази (IA2-GAD Screen) 700 7
K034 Комплекс №35 «Порушення вуглеводного обміну» (глюкоза (сироватка), глікований гемоглобін, індекс НОМА, С-пептид) 580 1
K035 Комплекс №36 «Диференційна діагностика діабетів» (антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADА); глікований гемоглобін) 520 7
K036 Комплекс №37 «Диференційна діагностика діабетів розширена» (антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADА); антитіла до інсуліну, С-пептид; індекс НОМА) 1 650 15
5.8. ІНШІ ГОРМОНИ
6. ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
B001 Альфа-фетопротеїн (АФП) 200 1
B004 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 380 1
B017 Індекс вільного простат-специфічного антигену (ПСА вільний, ПСА загальний, індекс) 300 1
B014 Індекс ROMA (СА 125, НЕ-4, індекс) 580 1
B005 Нейрон-специфічна енолаза 420 1
B006 Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19) 330 1
B002 Онкомаркер β2-мікроглобулін 240 1
B008 Онкомаркер білок S-100 640 1
B009 Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 220 1
B010 Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) 200 1
B011 Онкомаркер ШКТ (СА 242) 350 1
B012 Онкомаркер шлунка (СА 72-4) 330 1
B013 Онкомаркер яєчників (СА 125) 190 1
B007 Онкомаркер яєчників ранній (HE4) 410 1
B016 Простат-специфічний антиген загальний, ПСА 180 1
B018 Раково-ембріональний антиген (РЕА) 210 1
B019 Тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератину 8, 18, 19) 1 200 15
B022 Серотонін 900 15
B024 Тимідинкіназа 1 200 15
B003 β-Хоріонічний гонадотропін загальний (β-ХГЛ заг.) 200 1
K031 Комплекс №38 «Індекс здоров’я простати» (ПСА, РЕА, індекс вільного ПСА (ПСА вільний, ПСА загальний, індекс)) 600 1
K032 Комплекс №39 «Скринінг раку молочної залози та яєчників» (HE4, СА 125, РЕА, СА 15-3, індекс ROMA (СА 125, НЕ-4, індекс), спадкові мутації BRCA1 (5 мутацій) та BRCA2 (1 мутація), кров, ПЛР) 2 300 5
7. ІМУНОЛОГІЯ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ
7.1. МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ
B209 Антистрептолізин-О (АСЛ-О) 100 1
B206 Прокальцитонін (PCT) 750 1
B210 Ревматоїдний фактор (РФ) 100 1
B205 C-реактивний білок (СРБ) 90 1
B203 C-реактивний білок високочутливий (СРБ) 150 1
7.2. ЦИТОКІНИ
B117 Інтерлейкін-6 (ІЛ-6, IL-6) 850 1
7.3. КОМПОНЕНТИ КОМПЛЕМЕНТУ
B095 Комплемент (С3 компонент) 120 1
B096 Комплемент (С4 компонент) 120 1
7.4. ГУМОРАЛЬНИЙ ІМУНІТЕТ
B097 IgA (сироватка) 150 3
B098 IgA (слина) 680 7
B099 IgЕ загальний (сироватка) 200 3
B100 IgG (сироватка) 150 3
B101 IgМ (сироватка) 150 3
7.5. СУБПОПУЛЯЦІЇ ЛІМФОЦИТІВ
L010 Дослідження методом проточної цитометрії за узгодженням (за 1 маркер) 350 5
L009 Імуноцитологічне дослідження субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові (венозна кров на ЄДТА): CD3+, CD3+56+, CD3+HLA-DR+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD4/CD8+, CD19+, CD16/56+, CD16/56+8+ 1 200 5
7.6. ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ
L012 Крос-матч тестування методом проточної цитометрії (1 пара) 1 450 2
L013 Крос-матч тестування методом проточної цитометрії (3 пари) 2 300 2
B243 Такролімус / FK 506 1 500 1
B244 Циклоспорин 1 500 1
M038 HLA типування I (А, В, С) та II (DRB1, DQB1) класів низької точності (LR), ПЛР 13 500 7***
8. АУТОІМУННІ ТА АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
8.1. АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
B104 Алергопанель інгаляційна, антитіла IgE 960 3
B103 Алергопанель (пилок дерев), антитіла IgE 960 3
B105 Алергопанель харчова, антитіла IgE 960 3
B102 Катіонний протеїн еозинофілів 330 3
B099 IgЕ загальний (сироватка) 200 3
8.2. ДІАГНОСТИКА ЦЕЛІАКІЇ
B106 Гліадин, антитіла IgA 320 7
B107 Гліадин, антитіла IgG 320 7
B108 Дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgA 440 7
B109 Дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgG 440 7
B110 Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgA 360 7
B111 Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG 360 7
K110 Комплекс №40 «Целіакія» (IgA (сироватка), тканинна трансглутаміназа, антитіла IgA; Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG) 700 7
8.3. СИСТЕМНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
B127 Антинуклеарні антитіла ANA-скринінг: RNP/SM; SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1 Ds-DNA, mitochondria (PDC) 1 200 7
B128 Антинуклеарні антитіла екстраговані ENA-скринінг: RNP/Sm, SS-A (Ro), SSB (La), Scl-70, Jo-1, centromere B 1 000 15
B129 Антитіла до нативної ДНК (ADNA II) 400 7
8.4. РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ
B210 Ревматоїдний фактор (РФ) 100 1
B112 Ревматоїдний фактор, IgA / IgG /IgM 980 7
B113 Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG 400 3
B114 Цитрульований віментин (MCV), антитіла IgG 540 7
8.5. ДІАГНОСТИКА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ
B121 Кардіоліпін, антитіла IgG 220 7
B122 Кардіоліпін, антитіла IgM 250 7
B123 Протеїн S (активність) 1 420 15
B124 Протеїн С (активність) 1 500 15
B125 Фосфоліпіди, антитіла IgG 270 7
B126 Фосфоліпіди, антитіла IgM 270 7
B118 β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG 330 7
B119 β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM 330 7
9. ДОСЛІДЖЕННЯ НА ІНФЕКЦІЇ
9.1. РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ
9.1.1. КОРОНАВІРУС SARS-CoV-2 (COVID-19)
P122 ПЛР. РНК Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), (назофарінгеальний зішкріб) 980 24 години
P123 Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgA 450 2
P116 Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG 400 2
P117 Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM 400 2
K057 Комплекс №43 «Оцінка факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 базовий» (ЗАК, D-димер, феритин, СРБ, креатинін (сироватка)) 550 1
K106 Комплекс №44 «Оцінка факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 розширений» (ЗАК, коагулограма, АЛТ, АСТ, глікований гемоглобін, глюкоза (сироватка), креатинін (сироватка), ліпідограма, СРБ, прокальцитонін) 1 950 2
K092 ПЛР-тест на COVID-19 + антитіла IgG 1 000 2
K093 ПЛР-тест на COVID-19 + антитіла IgG + IgM 1 200 2
K094 ПЛР-тест на COVID-19 + антитіла IgG + IgM + IgA 1 400 2
K095 ПЛР-тест на COVID-19 + антитіла IgG + IgM + IgA + оцінка факторів 1 800 2
9.1.2. КАШЛЮК (Bordetella pertussis)
P099 Кашлюк (Bordetella pertussis), IgG 320 3
P100 Кашлюк (Bordetella pertussis), IgM 320 3
P101 ПЛР. Кашлюк (Bordetella species, Bordetella pertussis та Bordetella bronchiseptica), з/г зішкріб, якісне визначення 300 3
9.1.3. ДИФТЕРІЯ (Corynebacterium diphtheriae)
P084 Дифтерія (Corynebacterium diphtheriae), анатоксин, антитіла IgG 580 3
9.1.4. ПАРВОВІРУС (Parvovirus B19)
P114 Парвовірус (Parvovirus B19), IgG 320 3
P115 Парвовірус (Parvovirus B19), IgM 320 3
P047 ПЛР. Парвовірус (Parvovirus B19), якісне визначення 280 3
9.1.5. ХЛАМІДІОЗ (Chlamydia pneumoniae)
P106 Хламідіоз (Chlamydia pneumoniae), IgA 240 5
P107 Хламідіоз (Chlamydia pneumoniae), IgG 200 5
P108 Хламідіоз (Chlamydia pneumoniae), IgM 200 5
P109 ПЛР. Хламідіоз (Chlamydia pneumoniae), як.визн. 350 3
9.1.6. МІКОПЛАЗМОЗ (Mycoplasma pneumoniae)
P110 Мікоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae), IgA 200 5
P111 Мікоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae), IgG 200 5
P112 Мікоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae), IgM 200 5
P113 ПЛР. Мікоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae), як.визн. 280 3
9.2. ГЕПАТИТИ
9.2.1. ГЕПАТИТ А (HAV)
P001 Вірус гепатиту А (HAV), IgМ 220 1
P002 Вірус гепатиту А (HAV), антитіла сумарні 240 1
P003 ПЛР. Вірус гепатиту А (HAV), якісне визначення 360 3
9.2.2. ГЕПАТИТ B (HBV)
P004 Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, IgM 220 1
P005 Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні 240 1
P006 Вірус гепатиту B (HBV), HBeAg 260 1
P007 Вірус гепатиту B (HBV), anti HBe, антитіла сумарні 250 1
P008 Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg 220 1
P009 Вірус гепатиту B (HBV), anti HBs, антитіла сумарні 220 1
P010 Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, кількісне визначення 280 1
P011 ПЛР. Вірус гепатиту B (HBV), якісне визначення 370 3
P012 ПЛР. Вірус гепатиту B (HBV), кількісне визначення 850 3
K107 Комплекс №45 «Скринінг на гепатити В» (Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg) 500 3
9.2.3. ГЕПАТИТ C (HCV)
P013 Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні 260 1
P014 ПЛР. Вірус гепатиту C (HCV), якісне визначення 420 3
P015 ПЛР. Вірус гепатиту C (HCV), кількісне визначення 1 050 3
P016 ПЛР. Вірус гепатиту C (HCV), генотипи 1, 2, 3 550 3
9.2.4. ГЕПАТИТ D (HDV)
P017 Вірус гепатиту D (HDV), антитіла сумарні 200 5
P018 ПЛР. Вірус гепатиту D (HDV), якісне визначення 350 3
9.2.5. ГЕПАТИТ G (HGV)
P019 ПЛР. Вірус гепатиту G (HGV), якісне визначення 440 3
K107 Комплекс №45 «Скринінг на гепатити В» (Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg) 500 3
K108 Комплекс №46 «Скринінг на гепатити В та С» (HBcorAg, антитіла сумарні; HBsAg; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні) 1 000 3
9.3. TORCH ІНФЕКЦІЇ
9.3.1. ЦИТОМЕГАЛОВІРУС (CMV)
P020 Цитомегаловірус (CMV), авідність IgG 460 1
P021 Цитомегаловірус (CMV), IgG 180 1
P022 Цитомегаловірус (CMV), IgМ 180 1
P023 ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), якісне визначення 250 3
P024 ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), кількісне визначення 290 3
9.3.2. ГЕРПЕТИЧНА ІНФЕКЦІЯ
P025 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, IgG 180 1
P026 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, IgM 180 1
P031 Вірус герпесу 6 типу (HHV 6), антитіла IgG 180 5
P028 Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), IgG 210 3
P029 Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), IgM 210 1
P027 ПЛР. Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, якісне визначення 200 3
P030 ПЛР. Вірус Varicella-zoster (3 тип герпесу, VZV), якісне визначення 260 3
P032 ПЛР. Вірус герпесу 6 типу (HHV 6) (кров, ліквор, якісне визначення) 300 3
9.3.3. ТОКСОПЛАЗМОЗ (Toxoplasma gondii)
P040 Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), авідність IgG 440 1
P041 Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), антитіла IgG 180 1
P042 Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), антитіла IgM 180 1
P043 ПЛР. Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), якісне визначення 300 3
9.3.4. КРАСНУХА (Rubella virus)
P044 Вірус краснухи (Rubella virus), авідність IgG 340 3
P045 Вірус краснухи (Rubella virus), антитіла IgG 180 1
P046 Вірус краснухи (Rubella virus), антитіла IgМ 180 1
9.3.5. ІНФЕКЦІЯ ВІРУС ЭПШТЕЙНА-БАРР
P033 Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген), авідність антитіл IgG 310 3
P034 Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG 180 3
P035 Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM 180 3
P036 Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG 180 3
P037 Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG 180 3
P038 Вірус Епштейна-Барр (якісне визначення, ПЛР) 180 3
P039 Вірус Епштейна-Барр (кількісне визначення, ПЛР) 280 3
K109 Комплекс №47 «TORCH інфекції, IgG " (Цитомегаловірус (CMV); Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів; Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii); Вірус краснухи (Rubella virus), Парвовірус (Parvovirus B19), IgG) 1 050 3
K058 Комплекс №48 «TORCH інфекції, IgM» (Цитомегаловірус (CMV); Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів; Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii); Вірус краснухи (Rubella virus), Парвовірус (Parvovirus B19); Парвовірус (Parvovirus B19), IgМ) 1 050 3
9.4. ДІАГНОСТИКА УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ
9.4.1. ВІРУС ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ (ВПЛ)
P076 Cobas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 типи (з генотипуванням 16 та 18 типів) 460 1
P077 ПЛР. Вірус папіломи людини, ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів), у/г зішкріб, якісне визначення 600 3
P078 ПЛР. Вірус папіломи людини, ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів), гістологічний матерiал, якісне визначення 800 5
9.4.2. ХЛАМІДІОЗ (Chlamydia trachomatis)
P049 Хламідіоз (Chlamydia trachomatis), IgA 240 3
P050 Хламідіоз (Chlamydia trachomatis), IgG 200 3
P051 Хламідіоз (Chlamydia trachomatis), IgM 200 3
P052 ПЛР. Хламідіоз (Chlamydia trachomatis), якісне визначення, у/г зішкріб 240 3
9.4.3. МІКОПЛАЗМОЗ (Mycoplasma hominis)
P053 Мікоплазмоз (Mycoplasma hominis), IgA 200 4
P054 Мікоплазмоз (Mycoplasma hominis), IgG 200 4
P057 ПЛР. Мікоплазмоз (Mycoplasma genitalium), якісне визначення 200 3
P058 ПЛР. Мікоплазмоз (Mycoplasma hominis), якісне визначення 200 3
A013 Посів на мікоплазму та уреаплазму (Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum) + антибіотикограма, у/г зішкріб 430 3
9.4.4. УРЕАПЛАЗМОЗ (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma species, Ureaplasma parvum)
P055 Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum), IgA 200 4
P056 Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum), IgG 200 4
P059 ПЛР. Уреаплазмоз (Ureaplasma species), якісне визначення, у/г зішкріб 200 3
P060 ПЛР. Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum), якісне визначення, у/г зішкріб 200 3
A013 Посів на мікоплазму та уреаплазму (Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum) + антибіотикограма, у/г зішкріб 430 3
9.4.5. КАНДІДОЗ (Candida albicans)
P067 ПЛР. Кандідоз (Candida albicans), якісне визначення, у/г зішкріб 220 3
P068 ПЛР. Кандідоз (Candida krusei / Candida glabrata), якісне визначення, у/г зішкріб 220 3
P064 Кандідоз (Candida albicans), антитіла IgA 200 3
P065 Кандідоз (Candida albicans), антитіла IgG 200 3
P066 Кандідоз (Candida albicans), антитіла IgM 200 3
P069 ПЛР. Кандидоз (Candida parapsilosis / Candida tropicalis), якісне визначення 200 3
9.4.6. СИФІЛІС (Treponema pallidum)
P061 Сифіліс (Treponema pallidum), антитіла сумарні 240 1
P062 Сифіліс (реагінові антитіла — RPR, в розведенні) 200 1
P063 ПЛР. Сифіліс (Treponema pallidum), якісне визначення 225 3
9.4.8. ІНШІ ЗБУДНИКИ ЗПСШ
P125 Вірус імунодефіциту людини (HIV), антитіла до ВІЛ 1/2 (кров, сироватка, плазма) 260 1
P124 Вірус імунодефіциту людини (HIV), антитіла до ВІЛ1/2 та антиген р24 (кров, сироватка, плазма) 330 1
9.4.8. ІНШІ ЗБУДНИКИ ЗПСШ
P072 Трихомонада (Trichomonas vaginalis), IgG 200 3
P070 ПЛР. Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), якісне визначення, у/г зішкріб 200 3
P071 ПЛР. Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), якісне визначення, у/г зішкріб 200 3
P073 ПЛР. Трихомонада (Trichomonas vaginalis), якісне визначення, у/г зішкріб 200 3
P074 Типування грибів роду Candida sp. (C. albicans, C. krusei, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, (якісне визначення, у/г зішкріб, ПЛР)) 400 3
P075 Посів AF Genital — діагностика урогенітальної патогенної флори + чутливість до а/б, у/г зішкріб 530 2
K029 Комплекс №49 «Діагностика урогенітальних інфекцій, базова» (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (якісне визначення, ПЛР)) 1 250 5
K028 Комплекс №50 «Діагностика урогенітальних інфекцій розширена» (Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, Цитомегаловірус (CMV), Treponema pallidum, Chlamydia trachomatis (якісне визначення, ПЛР); Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (як.визн., ПЛР), Вірус папіломи людини, ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів), у/г зішкріб, якісне визначення, ПЛР) 2 700 5
K027 Комплекс №51 «Урогенітальні інфекції у жінок» (Neisseria gonorrhoeae, , Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (як. визн., ПЛР), Candida sp. (C. albicans, C. krusei, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, якісне визначення, ПЛР); Gardnerella vaginalis (як. визн., у/г зішкріб, ПЛР), мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія)) 1 850 5
K026 Комплекс №52 «Урогенітальні інфекції у чоловіків» (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, , Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum, (якісне визначення, у/г зішкріб, ПЛР), Candida sp. (C. albicans, C. krusei, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, (як. визн., ПЛР), мікроскопічний аналіз виділень з уретри (бактеріоскопія)) 1 450 5
9.5. ДІАГНОСТИКА ІНШИХ ІНФЕКЦІЙ
P081 Бореліоз (Borrelia burgdoferi), антитіла IgG 240 3
P082 Бореліоз (Borrelia burgdoferi), антитіла IgM 240 3
P083 Бореліоз (Borrelia sp.: B. afzelii, B. garinii, B. burgdorferi sensustricto), ПЛР (якісне визначення) 240 3
P079 Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG 260 3
P080 Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgM 260 3
P084 Дифтерія (Corynebacterium diphtheriae), анатоксин, антитіла IgG 580 3
P085 Правець (Clostridium tetani), анатоксин антитіла IgG 220 3
P127 Ротавірус, антиген у калі (якісне дослідження) 600 1
K030 Комплекс №53 «Діагностика бореліозу» (Бореліоз (Borrelia burgdoferi IgG; Borrelia burgdoferi IgM; Бореліоз, Borrelia burgdorferi), ПЛР, якісне визначення) 680 5
9.5.1. КІР (Morbillivirus)
P102 Кір (Morbillivirus), антитіла IgG 240 3
P103 Кір (Morbillivirus), антитіла IgM 370 3
9.5.2. ЕПІДЕМІЧНИЙ ПАРОТИТ (Rubalavirus)
P104 Епідемічний паротит (Rubalavirus), антитіла IgG 200 3
P105 Епідемічний паротит (Rubalavirus), антитіла IgM 320 3
9.5.3. HELICOBACTER PYLORI
P093 Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgA 190 3
P094 Helicobacter pylori, сумарні антитіла IgA/IgM/IgG 220 3
P095 Helicobacter pylori, антиген у калі (якісне визначення) 620 1
P096 Helicobacter pylori, антитіла IgG 190 1
P097 ПЛР. Helicobacter pylori, якісне визначення 490 3
9.5.4. ПАРАЗИТАРНІ ІНФЕКЦІЇ
B234 Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) 120 1
B235 Аналіз калу на кишкові паразити (Parasep) 140 1
B258 Аналіз калу на лямблії (якісний тест) 110 1
P086 Аскарідоз (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG 400 3
P087 Ехінококоз (Echinococcus granulosus), антитіла IgG 260 3
P088 Лямбліоз (Giardia), антитіла сумарні 250 3
P089 Опісторхоз (Opisthorchis felineus), антитіла IgG 220 3
P091 Токсокароз (Toxocara canis), антитіла IgG 300 3
P092 Трихінельоз (Trichinella spiralis), антитіла IgG 250 3
9.5.5. ДЕМОДЕКС
P098 Кліщі роду демодекс (брови, вії, вміст папул, епітеліальний зішкріб) 180 1
10. МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
10.1. ПРОФІЛАКТИЧНІ БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
A006 Виявлення носійства грибів роду Candida + чутливість до антимікотиків 330 7
A001 Виявлення носійства патогенного стафілокока + чутливість до а/б 330 3
A002 Виявлення носійства Streptococcus agalactiae + чутливість до а/б 430 4
A005 Скринінг на медикаментозну резистентність (виявлення штамів, які продукують β-лактамази розширеного типу) 830 2
10.2. ДІАГНОСТИЧНІІ БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
10.2.1. БІОЛОГІЧНІ РІДИНИ
A021 Бакпосів біологічних рідин нестерильних (бронхоальвеолярний лаваж, промивні води), ідентифікація бактерій до виду + чутливість до а/б (автоматизований метод) 950 3
A022 Бакпосів біологічних рідин нестерильних (бронхоальвеолярний лаваж, промивні води), ідентифікація бактерій + чутливість до а/б (ДДМ) 340 4
A008 Бакпосів біологічних рідин стерильних (спинномозкова, плевральна, синовіальна, асцитична рідини, навколоплідні води, грудне молоко) — ідентифікація бактерій + чутливісіть до а/б (автоматизований метод) 950 3
A020 Бакпосів біологічних рідин стерильних (спинномозкова, плевральна, синовіальна, асцитична рідини, навколоплідні води, грудне молоко), ідентифікація бактерій + чутливість до а/б (ДДМ) 340 4
A024 Залишкова активність антибіотиків в біологічних рідинах (сеча, стерильні і нестерильні рідини) 260 12 год.
10.2.2. КРОВ
A007 Бакпосів крові на стерильність (анаероби та аероби) + чутливість до а/б 1 750 7
A018 Бакпосів крові на стерильність (аероби) + чутливість до а/б 490 7
A019 Бакпосів крові на стерильність (анаероби) + чутливість до а/б 1 250 7
10.2.3. СЕЧА
A011 Бакпосів сечі на мікрофлору (визначення ступення бактеріурії) + чутливість до а/б (автоматизований метод) 550 3
A023 Бакпосів сечі на мікрофлору (визначення ступення бактеріурії) + чутливість до а/б (ДДМ) 320 4
10.2.4. РАНИ
A009 Бакпосів виділень з рани та дренажів на мікрофлору + чутливість до а/б (ДДМ) 830 4
A010 Дослідження центральних катетерів з визначенням мікроорганізмів кільк. методом + чутливість до а/б (ДДМ) 950 3
10.2.5. ЗМИВИ ЗІ СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК
A026 Змиви з вуха на мікрофлору + чутливість до а/б (ДДМ) 330 4
A025 Змиви з зіву на мікрофлору + чутливість до а/б (ДДМ) 330 4
A012 Бакпосів змивів зі слизових оболонок носу на мікрофлору + чутливість до а/б (ДДМ) 330 4
A027 Змиви з коньюктиви ока на мікрофлору + чутливість до а/б (ДДМ) 330 4
A028 Бакпосів зі слизових оболонок жіночих статевих шляхів (вагіни/цервікального каналу) на мікрофлору + чутливість до а/б (ДДМ) 440 4
A029 Змиви зі слизових оболонок чоловічих статевих шляхів на мікрофлору + чутливість до а/б (ДДМ) 440 4
A030 Мокрота на мікрофлору + чутливість до а/б (ДДМ) 480 5
10.2.6. ЕКСПРЕС БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
A013 Посів на мікоплазму та уреаплазму (Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum) + антибіотикограма 430 2
P075 Посів AF Genital — діагностика урогенітальної патогенної флори + чутливість до а/б, у/г зішкріб 530 2
10.3. МІКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
A015 Посів крові на виявлення патогенних грибів + чутливість до антимікотиків 830 7
A031 Мікологічне дослідження іншого біологічного матеріалу (зів, ніс, вухо, мокрота та ін.) на дріжжеподібні та міцеліарні гриби + чутливість до антимікотиків (ДДМ) 830 7
A014 Мікроскопічне дослідження зразків шкіри, волосся, нігтів на виявлення міцелію грибів 240 1
A017 Мікологічне дослідження шкіри, волосся, нігтів на дерматоміцети 830 21
11. ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
C001 Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) 160 2
C038 ПАП-тест з верифікацією HSIL (p16, Ki-67) 1 450 7
C002 Рідинна цитологія ПАП-тест 390 2
C003 Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 110 2
C004 Мікроскопічний аналіз виділень із уретри (бактеріоскопія) 110 2
C005 Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки 190 2
C012 Цитологічне дослідження бронхоальвеолярного лаважу 320 2
C013 Рідинна цитологія бронхоальвеолярного лаважу 390 2
C010 Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз 320 2
C008 Цитологічне дослідження випітних рідин з виготовленням цитоблоків 400 4
C007 Дослідження секрету простати 120 2
C011 Цитологічне дослідження при проведенні браш-біопсії бронхів 320 2
C027 Комплекс №54 Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 260 3
C028 Комплекс №55 Рідинна цитологія ПАП-тест + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 490 3
C029 Комплекс №56 Рідинна цитологія ПАП-тест + Cobas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 типи (з генотипуванням 16 та 18 типів) 800 5
C030 Комплекс №57 Рідинна цитологія ПАП-тест + Cobas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 типи (з генотипуванням 16 та 18 типів) + STI 7 — інфекції, що передаються статевим шляхом 1 650 5***
11.1. ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОНКОГОЛКОВИХ ПУНКЦІЙНИХ БІОПСІЙ
C023 Діагностика випітних рідин при метастатичних процесах, імуноцитохімія 3 000 5
C016 Рідинна цитологія тонкоголкових пункційних біопсій 380 3
C022 Рідинна цитологія сечі 380 3
C018 Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів лімфовузлів 320 2
C015 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій щитоподібної залози 340 3
C031 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій молочної залози 340 3
C032 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій інших локалізацій 340 3
C033 Цитологічне дослідження сером з імуноцитохімією (2 маркери) 1 130 5
C034 Цитологічне дослідження сером молочної залози (з виготовленням цитоблоків) 340 4
C020 Цитологічне дослідження матеріалу зішкрібу зі шкіри, слизових оболонок 320 2
C017 Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень 320 2
C019 Цитологічне дослідження матеріалу зі шлунково-кишкового тракту 320 2
11.2. КОНСУЛЬТАЦІЯ
C035 Консультація цитологічного матеріалу (за 1 випадок) завідуюча лабораторії Боцюн П.М. 650 3
C036 Консультація цитологічного матеріалу провідним цитопатологом (за 1 матеріал) 500 3
12. ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ
12.1. ПРОТОЧНА ЦИТОМЕТРІЯ
L002 Діагностика гострих лейкозів (цитоморфологічне дослідження, імунофенотип, цитохімічне встановлення FAB-варіанту) 4 600 5***
L003 Діагностика гострих лейкозів (цитоморфологічне дослідження, імунофенотип) 2 900 5***
L001 Діагностика лімфопроліферативних захворювань (цитоморфологічне дослідження, імунофенотип) 3 000 6***
L011 Визначення антигену HLA-B27 методом проточної цитометрії 400 2
L006 Діагностика мієломної хвороби (цитоморфологічне дослідження, імунофенотип, підтвердження клональності) 2 850 4***
L007 Діагностика Нічної пароксизмальної гемоглобінурії та пов’язаних захворювань (детекція ПНГ-клону) 1 650 5***
L010 Дослідження методом проточної цитометрії за узгодженням (за 1 маркер) 350 5***
L005 Дослідження сурогатних маркерів мутаційного статусу генів вариабельного регіону важких ланцюгів імуноглобулінів (IgVH-генів) 650 3
L004 Визначення мінімальної резидуальної хвороби (встановлення цитоморфологічної ремісії, проточна цитометрія за наявністю первинного фенотипу) 1 650 6***
L008 Оцінка чисельності CD34 + стовбурових гемопоетичних клітин 400 5***
12.2. ЦИТОЛОГІЯ ТА ЦИТОХІМІЯ
C026 Дослідження препаратів кісткового мозку та крові на гемобластози (цитоморфологічний та цитохімічний методи) 1 700 5**
C037 Морфологічне дослідження цитоцентрифугату спинномозкової рідини 350 5
C021 Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів кісткового мозку 350 5
C025 Цитологічне дослідження мазка крові 330 5
12.3. МОЛЕКУЛЯРНО ЦИТОГЕНЕТИЧНІ КОМПЛЕКСИ
F042 Діагностика високоагресивної В-клітинної лімфоми (FISH). Транслокації t(14; 18) (BCL2), t(3; 14) (BCL6), t(8; 14) (MYС) 7 700 5
F043 Діагностика гострої В-лімфобластної лейкемії (FISH). Транслокації t(9; 22) (q34.1; q11.2) (BCR/ABL1), 12p13 (ETV6), 11q23 KMT2A (MLL) 7 700 5
F044 Діагностика хронічної В-лімфоцитарної лейкемії (FISH). Делеції 17p13.1 (TP53), 11q22 (ATM), 13q12 (RB1) 5 500 5
12.3.1. ДІАГНОСТИКА ГОСТРОЇ МІЄЛОБЛАСТНОЇ ЛЕЙКЕМІЇ
F045 Діагностика гострої мієлобластної лейкемії (базова) (FISH). Транслокації t(8; 21) (RUNX1/RUNX1T1), inv(16) (p11q22)/t(16; 16) (CBFB/MYH11), 11q23 KMT2A (MLL) 7 700 5
F046 Діагностика гострої мієлобластної лейкемії (стандарт) (FISH). Транслокації t(8; 21) (RUNX1/RUNX1T1), inv(16) (p11q22)/t(16; 16) (CBFB/MYH11), 11q23 KMT2A (MLL), t(15; 17) (PML/RARA), t(9; 22) (BCR/ABL1) 8 600 5
F047 Діагностика гострої мієлобластної лейкемії (максимум) (FISH). Транслокації t(8; 21) (RUNX1/RUNX1T1), inv(16) (p11q22)/t(16; 16) (CBFB/MYH11), 11q23 KMT2A (MLL), t(15; 17) (PML/RARA), t(9; 22) (BCR/ABL1), inv(3) (q21q26.2), t(3; 3) (q21; q26.2) (GATA2/MECOM), 9q34 (NUP214) 11 550 5
12.3.2. ДІАГНОСТИКА МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНОГО СИНДРОМУ
F048 Діагностика мієлодиспластичного синдрому (базова) (FISH). Делеція 5q, 7q 5 500 5
F049 Діагностика мієлодиспластичного синдрому (стандарт) (FISH). Делеція 5q, 7q, 17p 7 700 5
F050 Діагностика мієлодиспластичного синдрому (максимум) (FISH). Делеція 5q, 7q, 11q, 17p, 20q 8 600 5
12.3.3. ДІАГНОСТИКА МІЄЛОМНОЇ ХВОРОБИ
F051 Діагностика мієломної хвороби (І етап) (FISH). Транслокація 14q32 (IGH), делеція 13q12, 17p13, 1q21/1p32)**** 8 600 5
F052 Діагностика мієломної хвороби (ІІ етап) (FISH). Транслокації t(14; 20) (MAFB/IGH), t(14; 16) (MAF/IGH), t(4; 14) FGFR3/IGH, t(11; 14) (CCND1/IGH)**** 8 600 5
F053 Діагностика мієломної хвороби (максимум) (FISH). Транслокації t(14; 20) (MAFB/IGH), t(14; 16) (MAF/IGH), t(4; 14) FGFR3/IGH, t(11; 14) (CCND1/IGH), делеція 13q12, 17p13, 1q21/1p32)**** 11 550 5
13. ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
13.1. І КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ
H005 Біопсії гортані 500 7
H003 Біопсії ендометрію (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) 500 7
H002 Біопсії піхви 500 7
H006 Біопсії сечоводу (з одного боку) 500 7
H007 Біопсії сечового міхура 500 7
H004 Біопсії слизових оболонок ротової порожнини, порожнини та пазух носа 500 7
H001 Біопсії шийки матки (не ексцизійні) 500 7
H008 Біопсії уретри 500 7
H010 Біопсії утворень повік, кон’юнктиви і сльозових залоз 500 7
H029 Видалення кіст бартолінової залози 500 7
H009 Вишкрібання цервікального каналу 500 7
13.2. ІІ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ
H021 Апендектомії (дивертикулектомії) при запальних процесах 590 7
H016 Біопсії наднирника (з одного боку) 590 7
H014 Біопсії нирки (новоутворень) (з одного боку) 590 7
H013 Біопсії мигдалика (з одного боку) 590 7
H015 Біопсії пухлинних утворень м’яких тканин 590 7
H017 Біопсії слинної залози (з одного боку) 590 7
H012 Біопсії утворень черевної порожнини і позаочеревинного простору 590 7
H026 Видалення гемороїдальних вузлів і анальних тріщин 590 7
H027 Видалення епулідів, одонтогенних кіст, травматичних фібром слизової оболонки 590 7
H023 Видалення ліпоми 590 7
H019 Видалення міжхребцевих дисків 590 7
H025 Видалення оболонок яєчка і кіст придатків яєчка 590 7
H022 Видалення жовчного міхура при запальних процесах 590 7
H028 Видалення куприкових кіст, нориць 590 7
H030 Видалення поліпів і кіст порожнини носа та пазух 590 7
H052 Видалення судин 590 7
H024 Герніопластики (видалення грижових мішків) 590 7
H020 Інцизійної, панч та радіохвильової біопсії шкіри (до 3 утворень включно) (при доброякісних пухлинних та пухлиноподібних процесах) 590 7
H031 Інші патоморфологічні дослідження II категорії складності 590 7
H055 Септопластики 590 7
H011 Трепан-біопсії грудної залози (з одного боку) 590 7
13.3. ІІІ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ
H042 Біопсії головного і спинного мозку та їх оболонок 680 7
H050 Біопсії бронхів, легень (за одну локалізацію) 680 7
H053 Біопсії клиноподібної резекції яєчнику (з одного боку) 680 7
H046 Біопсії тонкої та/або товстої кишки (до 6 біоптатів включно) 680 7
H049 Біопсії підшлункової залози 680 7
H051 Біопсії плеври 680 7
H047 Інцизійні біопсії інвазивних неоплазій та інших утворень ШКТ (до 3 локалізацій біопсії включно) 680 7
H045 Біопсії стравоходу (до 3 біоптатів включно) 680 7
H048 Біопсії шлунка (до 5 біоптатів включно) 680 7
H037 Видалення кісткових екзостозів, остеохондроматозних вільних тілець 680 ***декальцинація
H018 Видалення нігтьових лож (вкл. необхідні гістохімічні забарвлення на вибір патолога) 680 7
H034 Видалення придатків матки при непухлинній патології (з одного боку) 680 7
H041 Видалення кіст шиї 680 7
H040 Видалення мигдаликів 680 7
H039 Видалення синовіальних оболонок (гангліон і бурс) та кіст сухожилля 680 7
H054 Видалення сльозових залоз 680 7
H043 Дослідження абортивного матеріалу (до 12 тижнів) 680 7
H032 Поліфокальної трепан-біопсії передміхурової залози 680 7
H036 Ексцизійної біопсії пухлин шкіри з оцінкою країв резекції (за 1 локалізацію) 680 7
H033 Ексцизії та конізації шийки матки 680 7
H059 Інші патоморфологічні дослідження III категорії складності 680 7
H035 Міомектомії (видалення міоматозних вузлів матки) 680 7
H044 Резекції грудної залози при гінекомастії, маститах 680 7
H056 Резекції кістки при артропатіях 680 ***декальцинація
H038 Трепан-біопсії лімфовузлів (за 1 локалізацію) 680 7
H057 Трепан-біопсії середостіння 680 7
H058 Циркумцизіо (видалення крайньої плоті) 680 7
13.4. ІV КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ
H089 Адреналектомії 980 10
H072 Ампутації кінцівок та їх частин при ангіопатіях 980 10
H088 Ампутації пальців та їх фаланг 980 ***декальцинація
H077 Біопсії нирки (при непухлинній патології) 980 10
H073 Біопсії печінки 980 10
H071 Біопсії пухлинних утворень кісток 980 ***декальцинація
H090 Біопсії шлунка з оцінкою за Сіднейською системою, системами OLGA та OLGIM 980 10
H076 Біопсії яєчка 980 10
H062 Дослідження плаценти 980 10
H078 Видалення апендикса при пухлинних процесах 980 10
H079 Видалення жовчного міхура при пухлинних процесах 980 10
H082 Видалення матки без придатків 980 10
H064 Видалення одонтогенних пухлин, пухлин кісток черепа 980 ***декальцинація
H070 Видалення очного яблука 980 10
H098 Видалення придатків матки при пухлинах яєчника (з одного боку) 980 10
H092 Видалення пухлин головного та спинного мозку та їх оболонок 980 10
H068 Видалення пухлин м’яких тканин, окрім ліпом 980 10
H085 Видалення пухлин ротової та носової порожнини 980 10
H069 Видалення пухлин середостіння 980 10
H080 Видалення слинної залози (з одного боку) 980 10
H081 Видалення яєчка та придатків (з одного боку) 980 10
H096 Дослідження плідних оболонок (при одноплідній вагітності, з 12 тижнів) 980 10
H075 Ексцизійної біопсії лімфатичних вузлів (1 локалізація) 980 10
H097 Інші патоморфологічні дослідження IV категорії складності 980 10
H087 Ламінектомії 980 10
H067 Лобектомії щитоподібної залози 980 10
H074 Панч-біопсії або інших видах біопсії шкіри при запальних дерматозах та алопеціях 980 10
H065 Пенектомії 980 10
H091 Ексцизійні біопсії (поліпектомії) поліпів органів ШКТ (до 5 утворень включно) 980 10
H095 Резекції нирки 980 10
H086 Резекції сечового міхура 980 10
H060 Секторальної резекції, лампектомії грудної залози 980 10
H063 Спленектомії 980 10
H061 Трансуретральної резекції простати, сечового міхура 980 10
H083 Трахелектомії і видалення кукси шийки матки 980 10
H094 Трепан-біопсії кісткового мозку (вкл необхідні гістохімічні забарвлення на вибір патолога) 980 10
13.5. V КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ
H118 Біопсії шкіри при бульозних дерматитах та аутоімунних ураженнях шкіри (ПІФ) 1 950 10
H101 Видалення підшлункової залози (субтотальної і радикальної резекції) 1 950 10
H102 Видалення пухлин кісток та суглобів, резекції кістки при пухлинній патології 1 950 ***декальцинація
H105 Гастректомії, субтотальної резекції шлунка 3 400 10
H109 Геміколектомії, есктирпації прямої кишки, інші резекції кишки 3 400 10
H115 Дослідження плідних оболонок діхоріонічних близнюків 1 950 10
H099 Тиреоїдектомії 1 950 ***декальцинація
H100 Видалення матки з придатками 1 950 10
H116 Інші патоморфологічні дослідження V категорії складності 1 950 10
H119 Лімфодисекція 500 10
H104 Лобектомії і пульмонектомії 1 950 10
H066 Резекції слизової оболонки та ендоскопічні підслизові дисекції (EMR, ESD) 1 950 10
H112 Нефректомії (в тому числі з адреналектомією) 1 950 10
H117 Панкреато-дуоденальної резекції 3 400 10
H106 Радикальної простатектомії 1 950 10
H103 Радикальної резекції грудної залози і мастектомії (з одного боку) 1 950 10
H110 Резекції печінки та гемігепатектомії 1 950 10
H108 Резекції стравоходу 1 950 10
H113 Тотальної ларингектомії та резекції гортані 1 950 10
H114 Тотальної вульвектомії 1 950 10
H107 Цистектомії 1 950 10
13.6. ДІАГНОСТИЧНІ ТА ПРОГНОСТИЧНІ ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ (ІГХ) ДОСЛІДЖЕННЯ
H121 Діагностична ІГХ 1 категорії складності 1,800 7
Діагностика меланоніхії, вітіліго, мастоцитозу, «гало» невусів, оцінка глибини інвазії за Бреслоу при складних меланомах
Діагностика утворень молочної залози (окрім філоїдних, мезенхімальних пухлин та лімфом)
Молекулярний тип раку грудної залози (ER, PR, HER2, Ki-67)
H122 Діагностична ІГХ 2 категорії складності 2,500 7
Псевдоміксома (окрім мезенхімальних пухлин та лімфом)
Пухлини сечового міхура, сечоводів, передміхурової залози
Пухлини щитоподібної залози
H123 Діагностична ІГХ 3 категорії складності 3,500 12
Нейроендокринні пухлини різної локалізації (легенів, ШКТ, шкіри та ін.)
Патології головного та спинного мозку (окрім мезенхімальних пухлин та лімфом)
Пухлини голови та шиї
Пухлини гортані, трахеї
Пухлини стравоходу, шлунка, кишки
Пухлини шкіри
Пухлини яєчнику, ендометрію, шийки матки, вульви та піхви
Пухлини яєчка
H124 Діагностична ІГХ 4 категорії складності 4,200 12
Визначення органного походження метастазів карцином невизначеного походження (в будь-який орган) (окрім мезенхімальних пухлин та лімфом)
Пухлини легень
Пухлини нирок, наднирників
Пухлини печінки, підшлункової залози
Утворення очеревини та середостіння
H125 Діагностична ІГХ 5 категорії складності 5,400 12
Визначення гістологічного типу недиференційованих злоякісних пухлин
Лімфо — та мієлопроліферативної патології (лімфаденопатії, лімфоми Ходжкіна та неходжкінські, лімфоми шкіри, плазмоклітинні пухлини, системні мастоцитози, гістіоцитози, мієлопроліферативні захворювання)
Пухлини кісток
Пухлини м’яких тканин (вкл саркоми, гастороінтестінальні стромальні пухлини)
Філоїдна пухлина грудної залози
13.7. ІНШІ ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ (ІГХ) ДОСЛІДЖЕННЯ
H159 Визначення білків репарації помилок компліментарності ДНК (мікросателітна стабільність/нестабільність пухлини) 2300 5
H163 Визначення вірусу Herpes Simplex 1 та 2 типів 1000 7
H162 Визначення HPV-асоційованої патології (сурогатний маркер) p16 800 7
H167 Визначення Helicobacter pylori 500 7
H165 Визначення Mycobacterium tuberculosis 500 7
H164 Визначення Treponema pallidum 500 7
H166 Визначення цитомегаловірусу (CMV) 500 7
H161 Дослідження експрессії Cyclin D1 500 7
H160 Дослідження експрессії р53 500 7
H141 Дослідження кількості uNK клітин (CD56) в ендометрії 1 200 5
H120 Заключення щодо проведених імуногістохімічних досліджень 300 Відповідно до категорії
H126 Рецептор андрогену 500 5
H134 Рецептор соматостатину 2 та 5 типів 1 000 5
H137 ІГХ (p57, Ki-67) верифікація міхуревого занеску 1 300 5
H138 ІГХ (p16, Ki-67) верифікація HSIL 1 300 5
H139 ІГХ (ER, PR) дослідження гормонального статусу едометрію 1 300 5
H140 ІГХ (CD138) верифікація хронічного ендометриту 800 5
H142 Імуногісто (цито -)хімічне дослідження (за 1 маркер) 500 Відповідно до категорії
H128 Тимідилат-синтетаза (TS) чутливість до похідних 5-фторурацилу 1 000 5
H131 ALK (5А4) чутливість пухлин до ALK інгібіторів 1 000 6
H127 ERCC1 чутливість до похідних платини 1 000 5
H136 PD-L1 чутливість до імунотерапії 3 600 5
H135 PTEN чутливість до інгібіторів mTOR 1 000 5
H133 NTRK чутливість до NTRK інгібіторів 1 000 5
H132 ROS1 чутливість до ROS1-інгібіторів 1 000 5
H130 RRM1 чутливість до гемцитабіну 1 000 5
H129 2A(TOPO2A) чутливість до інгібіторів TOPO2A 1 000 5
13.8. КОНСУЛЬТАЦІЯ ПАТОМОРФОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
H143 Консультація патоморфологічного матеріалу (друга думка) (за 1 матеріал) 1 100 7
H144 Консультація провідного патоморфолога Селезньова О.О. (за 1 матеріал) 1 600 7
H145 Консультація провідного патоморфолога Кошик О.О. (за 1 матеріал) 1 600 7
H146 Консультація матеріалу в Biopticka laborator, Plzen Chech Republic (prof. Michal Michal, MD; prof. Ondrej Hes, MD, PHD, consultant; Assoc. prof. Denisa Kacerovska, MD, PHD; prof. Alena Skalova, MD, CSC) 10 000 14
13.9. ДОДАТКОВІ ГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
H154 Вибір фото за запитом клієнта (1 фото з підрисунковим підписом) 300 5
H153 Виготовлення цифрового мікропрепарату з можливістю фотодокументації (1 гістологічне скельце) 400 5
H147 Гістохімічні дослідження (за 1 методику) 200 Відповідно до категорії
H155 Додаткове виготовлення блоку 300 3
H156 Додаткове виготовлення гістологічного препарату (г/е) з готового блоку 100 3
H157 Додаткове виготовлення зрізів на адгезивному склі 150 3
H148 Інтраопераційне дослідження (за перший етап) 1 300 45хв-1 г
H168 Інтраопераційне дослідження (за другий та подальші етапи, за кожний) 800 30 хв — 45 хв.
H151 Лімфодисекції вартового лімфовузла при меланомі 11 000 10
H150 Мікрографічної хірургії (Mohs, Slow Mohs) (за перший етап) 2 000 1
H169 Мікрографічної хірургії (Mohs, Slow Mohs) (за другий та подальші етапи, за кожний) 800 1
H152 Морфометричне дослідження (кількісний показник) за 1 показник 500 5
H170 Оцінка придатності матеріалу для імуногістохімічних та молекулярних досліджень 500 3
14. МОЛЕКУЛЯРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
14.1. ПРОГНОСТИЧНІ МОЛЕКУЛЯРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
M030 ONCOTYPE DX Breast Recurrence Score визначення ризику рецидиву люмінального підтипу РМЗ (І-ІІІ А стадія)**** 98 500 15****
M031 ONCOTYPE DX Breast DCIS Score визначення ризику рецидиву протокової карциноми in situ молочної залози 98 500 15****
M032 Signatera розробка індивідуальної панелі та 2 моніторинга ctDNA 108 500 35****
M033 Signatera індивідуальний моніторинг ctDNA 38 500 15****
14.2. МОЛЕКУЛЯРНИЙ ПРОФІЛЬ ПУХЛИН
M036 Monitoring solution моніторинг ефективності терапії (ctDNA) 45 000 10****
M034 OncoDEEP молекулярний профіль пухлини (матеріал пухлини), (313 генів + додаткова панель) 108 500 10****
M035 OncoSTRAT& GO молекулярний профіль пухлини (матеріал пухлини та циркулююча в крові пухлинна ДНК, (313 гена (блок) + 40 генів (кров) + додаткова панель) 150 000 13****
M037 OncoSELECT молекулярний профіль пухлини за оцінкою циркулюючої в крові пухлинної ДНК (ctDNA) 45 000 13****
14.3. ДІАГНОСТИКА СПАДКОВИХ МУТАЦІЙ В ОНКОЛОГІЇ
M028 Діагностика спадкової схильності до розвитку онкологічних захворювань (мутації 30 генів: APC, ATM, BAP1, BARD1, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A (p14ARF), CHEK2, EPCAM, GREM1, MITF, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, RAD51C, RAD51D, SMAD4, STK11, TP53) (NGS)**** 13 500 35****
M029 Спадкові мутації BRCA1 (5 мутацій) та BRCA2 (1 мутація), кров, ПЛР 1 600 5****
14.4. МУТАЦІЇ ГЕНІВ
M013 BCR-ABL1 P210 (Mbcr) «Філадельфійська хромосома» (зворотньо-транскриптазнa ПЛР) 7 700 5****
M004 BRAF (V600) (ПЛР)**** 3 200 7****
M005 CKIT (Екзони 9, 11, 13, 17) та PDGFRA (Екзон 18 (D842V) (ПЛР) 8 600 7****
M006 CKIT (exons 9, 11, 13, 17) (ПЛР) 7 700 7****
M016 DPYD (IVS14+1G>A) Визначення спадковоі схильності до розвитку токсичності при терапіі фторпіримідинами (5-ФУ, капецитабін та ін.) 2 200 5****
M001 EGFR (Екзони 18; 19; 20; 21) (ПЛР)**** 6 000 7****
M015 IDH1/2 (ПЛР)**** 3 850 7****
M012 JAK2 V617F (ПЛР) 3 200 5****
M002 KRAS (Кодони 12; 13; 59; 61; 117; 146) (ПЛР)**** 4 600 7****
M011 L265P в гені MYD88 (секвенування) 8 100 20******
M007 MGMT (метилспецифічна ПЛР) 3 200 7****
M003 NRAS (кодони 12; 13; 59; 61; 117; 146) (ПЛР)**** 4 600 7****
M008 PIK3CA (екзон 9 та 20) (ПЛР) 4 600 7****
M009 Клональність TCR-beta та TCR-gamma (BIOMED-2 ПЛР з фрагментним аналізом) 16 500 20******
M017 UGT1A1, визначення спадкової схильності до розвитку токсичності при терапії Іринотеканом 2 200 5****
M021 Виділення ДНК та контроль якості 990 7****
M048 Діагностика соматичних мутацій BRCA1/2 (NGS) 15 000 20****
M010 Клональність IgH, IgK та IgL (BIOMED-2 ПЛР з фрагментним аналізом) 17 500 20******
14.5. МОЛЕКУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (FISH)
F038 Ампліфікація CDK4 (FISH) 3 850 7****
F003 Ампліфікація С-МЕТ (FISH) 7 000 7****
F001 Ампліфікація HER-2/neu (FISH) 10 000 7****
F039 Ампліфікація MDM2 (FISH) 3 850 7****
F057 Ампліфікація N-MYC (FISH) 3 850 7****
F030 Ампліфікація 1q21.3-q22 (CKS1B) та/або 1p32.2 (CDKN2C) (FISH) 3 850 7****
F027 Делеція/ампліфікація 6p25 (RREB1) та 6q23 (MYB) 3 850 7****
F055 Делеція 1р36 для пухлин головного мозку 3 850 7****
F056 Делеція 19q13 для пухлин головного мозку 3 850 7****
F020 Делеція 5q31.2 (EGR1/5p15) (FISH) 3 850 7****
F031 Делеція 7q (FISH) 3 850 7****
F025 Делеція 11q22 (ATM) (FISH) 3 850 7****
F028 Делеція 13q12 (RB1) (FISH) 3 850 7****
F023 Делеція 17p13.1 (TP53) (FISH) 3 850 7****
F026 Делеція 17p13.1 (TP53) та 11q22 (ATM) та (FISH) 5 250 7****
F022 Делеція 20q12 (PTPRT/MYBL2) (FISH) 3 850 7****
F011 ДНК вірусу Епштейн-Барра (EBV) (CISH) 1 500 7****
F032 Eкспресія мРНК імуноглобулінів капа і лямбда (IgK/IgL) (CISH) 1 500 7****
F018 Інверсія inv(3) (q21q26.2) та транслокація t(3; 3) (q21; q26.2) (GATA2/MECOM) (FISH) 3 850 7****
F041 Розрив гену ETV6 (12p13) для підтвердження транслокації NTRK3/ETV6 (FISH) 3 850 7****
F004 Транслокація ALK (FISH) 10 000 7****
F009 Транслокація IGH (FISH) 3 850 7****
F007 Транслокація MYС (FISH) 3 850 7****
F021 Транслокація PDGFRB (FISH) 3 850 7****
F002 Транслокація ROS1 (FISH) 7 000 7****
F015 Транслокація inv(16) (p11q22)/t(16; 16) (CBFB/MYH11) (FISH) 3 850 7****
F006 Транслокація t(3; 14) (BCL6) (FISH) 3 850 7****
F035 Транслокація t(4; 14) (p16.3; q32.3) FGFR3/IGH (FISH) 3 850 7****
F012 Транслокація t(8; 14) (IGH/MYC) (FISH) при лімфомах 3 850 7****
F014 Транслокація t(8; 21) (q22; q22) RUNX1/RUNX1T1 (AML1/ETO) (FISH) 3 850 7****
F010 Транслокація t(11; 14) (q13.3; q32.3) (CCND1/IGH) (FISH) 3 850 7****
F008 Транслокація t(11; 18) BIRC3(API2)/ MALT1 (FISH) 3 850 7****
F034 Транслокація t(14; 16) (q32.3; q23) (MAF/IGH) (FISH) 3 850 7****
F005 Транслокація t(14; 18) (BCL2) (FISH) 3 850 7****
F033 Транслокація t(14; 20) (q32.3; q12) (MAFB/IGH) (FISH) 3 850 7****
F013 Транслокація t(15; 17) (q22; q12) (PML/RARA) (FISH) 3 850 7****
F016 Транслокація 11q23 KMT2A (MLL) (FISH) 3 850 7****
F019 Транслокація 9q34 (NUP214) (FISH) 3 850 7****
F024 Транслокація 12p13 (ETV6) (FISH) 3 850 7****
F040 Транслокація BRAF (FISH) 3 850 7****
F036 Транслокація EWSR1 (FISH) 3 850 7****
F037 Транслокація SYT (FISH) 3 850 7****
F017 BCR-ABL1 «Філадельфійська хромосома» t(9; 22) (q34.1; q11.2) (FISH) 3 850 7****
14.6. МОЛЕКУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧНІ КОМПЛЕКСИ (FISH)
F042 Діагностика високоагресивної В-клітинної лімфоми (FISH). Транслокації t(14; 18) (BCL2), t(3; 14) (BCL6), t(8; 14) (MYС) 7 700 5****
F043 Діагностика гострої В-лімфобластної лейкемії (FISH). Транслокації t(9; 22) (q34.1; q11.2) (BCR/ABL1), 12p13 (ETV6), 11q23 KMT2A (MLL) 7 700 5****
F044 Діагностика хронічної В-лімфоцитарної лейкемії (FISH). Делеції 17p13.1 (TP53), 11q22 (ATM), 13q12 (RB1) 5 500 5****
F045 Діагностика гострої мієлобластної лейкемії (базова) (FISH). Транслокації t(8; 21) (RUNX1/RUNX1T1), inv(16) (p11q22)/t(16; 16) (CBFB/MYH11), 11q23 KMT2A (MLL). 7 700 5****
F046 Діагностика гострої мієлобластної лейкемії (стандарт) (FISH). Транслокації t(8; 21) (RUNX1/RUNX1T1), inv(16) (p11q22)/t(16; 16) (CBFB/MYH11), 11q23 KMT2A (MLL), t(15; 17) (PML/RARA), t(9; 22) (BCR/ABL1) 8 600 5****
F047 Діагностика гострої мієлобластної лейкемії (максимум) (FISH). Транслокації t(8; 21) (RUNX1/RUNX1T1), inv(16) (p11q22)/t(16; 16) (CBFB/MYH11), 11q23 KMT2A (MLL), t(15; 17) (PML/RARA), t(9; 22) (BCR/ABL1), inv(3) (q21q26.2), t(3; 3) (q21; q26.2) (GATA2/MECOM), 9q34 (NUP214) 11 550 5****
F048 Діагностика мієлодиспластичного синдрому (базова) (FISH). Делеція 5q, 7q 5 500 5****
F049 Діагностика мієлодиспластичного синдрому (стандарт) (FISH). Делеція 5q, 7q, 17p 7 700 5****
F050 Діагностика мієлодиспластичного синдрому (максимум) (FISH). Делеція 5q, 7q, 11q, 17p, 20q 8 600 5****
F051 Діагностика мієломної хвороби (І етап) (FISH). Транслокація 14q32 (IGH), делеція 13q12, 17p13, 1q21/1p32) 8 600 5****
F052 Діагностика мієломної хвороби (ІІ етап) (FISH). Транслокації t(14; 20) (MAFB/IGH), t(14; 16) (MAF/IGH), t(4; 14) FGFR3/IGH, t(11; 14) (CCND1/IGH) 8 600 5****
F053 Діагностика мієломної хвороби (максимум) (FISH). Транслокації t(14; 20) (MAFB/IGH), t(14; 16) (MAF/IGH), t(4; 14) FGFR3/IGH, t(11; 14) (CCND1/IGH), делеція 13q12, 17p13, 1q21/1p32) 11 550 5****
F054 Діагностика Шпіц невусу та меланоми, FISH (4 проби) 16 500 20****
14.7. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ КОМПЛЕКСИ
M051 Генетична панель діагностики мутацій в солідних пухлинах (67 генів: ABL1, AKT1, ALK, APC, ATM, AURKA, BRAF, CCND1, CCNE1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CSF1R, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2, ERBB3, ERBB4, ESR1, EZH2, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT3, FOXL2, GNA11, GNAQ, GNAS, H3F3A, HNF1A, HRAS, IDH1, IDH2, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KRAS, MAP2K1, MDM2, MET, MLH1, MPL, MYC, MYCN, NOTCH1, NPM1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PIK3R1, PTEN, PTPN11, RB1, RET, RHOA, ROS1, SMAD4, SMARCB1, SMO, SRC, STK11, TERT, TP53, VHL) (NGS)**** 24 500 20****
M052 Генетична панель діагностики транслокацій (18 генів: ALK, AXL, BRAF, CCND1, EGFR, FGFR1, FGFR2, FGFR3, MET, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PPARG, RAF1, RET, ROS1, THADA) та мутацій (18 генів: AKT1, ALK, BRAF, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2, FGFR1, GNAS, HRAS, IDH1, IDH2, KRAS, MAP2K1, NRAS, PIK3CA, RET, ROS1) (NGS) в солідних пухлинах**** 35 000 20****
M053 Генетична панель діагностики транслокацій в солідних пухлинах (50 генів: AKT3, ALK, ARHGAP26, AXL, BRD3, BRD4, EGFR, EGFR, ERG, ESR1, ETV1, ETV4, ETV5, ETV6, ETV6, EWSR1, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGR, INSR, MAML2, MAST1, MAST2, MET, MSMB, MUSK, MYB, NOTCH1, NOTCH2, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, NUMBL, NUTM1, PDGFRA, PDGFRB, PIK3CA, PKN1, PPARG, PRKCA, PRKCB, RAF1, RELA, RET, ROS1, RSPO2, RSPO3, TERT, TFE3, TFEB, THADA, TMPRSS2) (NGS)**** 35 000 20****
M026 Діагностика гострих лейкемій (t(8; 21) (AML1-ETO), Inv 16 (CBFB-MYH11), t(4; 11) (MLL-AF4), t(12; 21) (TEL-AML1), t(1; 19) (E2A-PBX1) та t(15; 17) (PML-RARA)) зворотньо-транскриптазнa ПЛР**** 8 100 7****
M022 Діагностика колоректального раку (KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, AKT) ПЛР 12 400 7****
M027 Діагностика лімфом (Транслокації 33 генів, мутації 35 генів, експресія РНК 44 генів, сплайсинг 1 гену) (NGS) 35 000 20****
M025 Діагностика мієлопроліферативних захворювань та гострої мієлобластної лейкемії, мутації в 37 генах (ABL1, ANKRD26, ASXL1, BCOR, BRAF, CALR, CBL, CEBPA, CSF3R, DDX41, DNMT3A, ETNK1, ETV6, EZH2, FLT3, GATA1, GATA2, IDH1, IDH2, JAK2, KIT, KRAS, MPL, NPM1, NRAS, PHF6, PTPN11, RUNX1, SETBP1, SF3B1, SRSF2, STAG2, TET2, TP53, U2AF1, WT1, ZRSR2) (NGS) 24 500 20****
M023 Діагностика раку щитоподібної залози (BRAF, NRAS, KRAS, HRAS) ПЛР 5 500 7****
M024 Діагностика сарком, транслокації 59 генів (ALK, BCOR, BRAF, CAMTA1, CCNB3, CDK4, CIC, CSF1, EPC1, EWSR1, FN1, FOS, FOS, FOSB, FOXO1, FUS, GLI1, HMGA2, CHMP2B, JAZF1, MDM2, MDM4, MEAF6, MGEA5, MKL2, MYB, MYBL1, MYC, NCOA2, NFIB, NR4A3, NTRK1, NTRK2, NTRK3, NUTM1, PAX3, PDGFB, PHF1, PLAG1, PRDM10, RAD51B, RB1, ROS1, RPS19, SERPINE1, SMARCA4, SMARCB1, SRF, SS18, STAT6, TAF15, TCF12, TFE3, TFG, TSC2, USP6, VGLL2, VGLL3, YWHAE), мутації 6 генів (ALK, CTNNB1, BRAF, MYOD1, NUTM1, ROS1) (NGS) 35 000 20****
15. КОМПЛЕКСИ
15.1. CHECK-UP
K080 Комплекс №14 «Візит до сімейного лікаря» (ЗАК + лейкоцитарна формула + ШОЕ, глюкоза (сироватка), холестерин) 250 1
K053 Комплекс №58 «Здорове немовля» (ЗАК + ШОЕ, Глюкоза сироватка) 220 1
K054 Комплекс №59 «Здорова дитина» (ЗАК + ШОЕ, ТТГ, глюкоза (сироватка)) 360 1
K011 Комплекс №1 «Диференційна діагностика анемії» (ЗАК + ШОЕ, залізо (сироватка); феритин; C-реактивний білок, фолієва кислота) 680 1
K081 Комплекс №60 «Здоров’я під контролем» (ЗАК + ШОЕ, ; ТТГ, ПТГ, АСТ, АЛТ, ГГТ, глюкоза (сироватка), білок загальний, білірубін загальний, білірубін прямий, креатинін (сироватка), сечовина, білірубін загальний, білірубін непрямий, поверхневий антиген гепатиту В, HBsAg; Вірус гепатиту B, HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C, HCV антитіла сумарні, ліпідограмма, глікований гемоглобін, індекс НОМА) 2 250 3
K082 Комплекс №61 «Здорова жінка 18-34 років» (ЗАК + ШОЕ, глюкоза (сироватка), АСТ, АЛТ, ЛГ, ФСГ, АМГ, естрадіол, пролактин, ДГЕА-с, тестостерон загальний (сироватка), ТТГ, поверхневий антиген гепатиту В, HBsAg; Вірус гепатиту B, HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C, HCV антитіла сумарні) 2 550 3
K083 Комплекс №62 «Здорова жінка 35-49 років»(ЗАК + ШОЕ, глюкоза (сироватка), АЛТ, АСТ, ЛГ, ФСГ АМГ, естрадіол, пролактин, тестостерон загальний (сироватка), ТТГ, білок загальний, білірубін загальний, білірубін прямий, креатинін (сироватка), сечовина, білірубін непрямий, ліпідограма, поверхневий антиген гепатиту В, HBsAg; Вірус гепатиту B, HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C, HCV антитіла сумарні) 3 000 3
K085 Комплекс №64 «Здоровий чоловік 18-34 років» (ЗАК + ШОЕ, білок загальний, білірубін загальний, білірубін прямий, креатинін (сироватка), сечовина, білірубін непрямий, ліпідограма, глюкоза (сироватка), ТТГ, гікований гемоглобін, АСТ, АЛТ, Тестостерон загальний, поверхневий антиген гепатиту В, HBsAg; Вірус гепатиту B, HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C, HCV антитіла сумарні) 2 100 3
K086 Комплекс №65 «Здоровий чоловік 35-49 років» (ЗАК + ШОЕ; білок загальний, білірубін загальний, білірубін прямий, креатинін (сироватка), сечовина, білірубін непрямий, ліпідограма, глюкоза (сироватка), ТТГ, глікований гемоглобін, АСТ, АЛТ, Тестостерон загальний, поверхневий антиген гепатиту В, HBsAg; Вірус гепатиту B, HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C, HCV антитіла сумарні, простат-специфічний антиген загальний) 2 250 3
K087 Комплекс №66 «Здоровий чоловік 50+ років» (ЗАК + ШОЕ; білок загальний, білірубін загальний, білірубін прямий, креатинін (сироватка), сечовина, білірубін непрямий, 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D, фосфор (сироватка), ПТГ, остеокальцин, індекс НОМА, ліпідограма, глюкоза (сироватка), ТТГ, глікований гемоглобін, АСТ, АЛТ, тестостерон загальний, поверхневий антиген гепатиту В, HBsAg; Вірус гепатиту B, HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C, HCV антитіла сумарні, простат-специфічний антиген загальний) 3 400 5
15.2. ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ
K067 Комплекс №11"Госпіталізація терапевтична» (ЗАК + ШОЕ, глюкоза (сироватка), білок загальн., білірубін фракційно, холестерин) 500 1
K068 Комплекс №12 «Госпіталізація хірургічна, розширена» (ЗАК + лейкоформула + ШОЕ, глюкоза (сироватка), білок загальн., білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, сечовина, креатинін, протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ), активований частковий тромбопластиновий час, фібриноген, група крові та резус фактор, Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні, HCV антитіла сумарні; сифіліс (реагінові антитіла — RPR, в розведенні)) 1 450 3
K096 Комплекс №17 «Маркери запалення та залізодефіцитного стану» (ЗАК, феритин, СРБ) 420 2
K022 Комплекс №2 «Гемостазіограма» (протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ/ APTT), тромбіновий час, фібриноген, D-димер, антитромбін) 1 300 1
K078 Комплекс №3 «Біохімія крові базова» (глюкоза (сироватка), білок загальн., АСТ, АЛТ, сечовина, креатинін, холестерин, білірубін загальн.) 700 1
K079 Комплекс №4 «Біохімія крові розширена»(глюкоза (сироватка), білок загальн., АСТ, АЛТ, сечовина, креатинін, холестерин, білірубін загальн., лужна фосфатаза, сечова кислота, тригліцериди, калій, натрій, кальцій загальн.) 1 200 1
K045 Комплекс №5 «Ліпідограма» (холестерин, тригліцериди; ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) 280 1
K111 Комплекс №6 «Білірубін фракції» (білірубін загальний, прямий білірубін, непрямий білірубін) 140 1
K017 Комплекс №7 «Печінкові проби»(АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, альбумін, білок загальний) 510 1
K021 Комплекс №8 «Ниркові проби» (креатинін, сечовина, сечова кислота) 210 1
K019 Комплекс №9 «Розширені ниркові проби» (креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, натрій, калій, кальцій) 550 1
K089 Комплекс №10 «Електроліти» (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований) 320 1
K069 Комплекс №13 «Серологічна діагностика для госпіталізації» (Сифіліс (реагінові антитіла — RPR, в розведенні). Поверхневий антиген гепатиту В, HBsAg; Вірус гепатиту C, HCV антитіла сумарні 650 3
K078 Комплекс №3 «Біохімія крові базова» (глюкоза (сироватка), білок загальн., АСТ, АЛТ, сечовина, креатинін, холестерин, білірубін загальн.) 700 1
K079 Комплекс №4 «Біохімія крові розширена» (глюкоза (сироватка), білок загальн., АСТ, АЛТ, сечовина, креатинін, холестерин, білірубін загальн., лужна фосфатаза, сечова кислота, тригліцериди, калій, натрій, кальцій загальн.) 1 200 1
15.3. НАДЛИШКОВА ВАГА ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
K034 Комплекс №35 «Порушення вуглеводного обміну» (глюкоза (сироватка), глікований гемоглобін, індекс НОМА, С-пептид) 580 1
K035 Комплекс №36 «Диференційна діагностика діабетів» (антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADА); глікований гемоглобін) 520 7
K036 Комплекс №37 «Диференційна діагностика діабетів розширена» (антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADА); антитіла до інсуліну, С-пептид; індекс НОМА) 1 650 15
K037 Комплекс №15 «Причини надлишкової ваги» (С-пептид, ТТГ, індекс НОМА, кортизол (кров), лептин, ліпідограма, глікований гемоглобін, інгібін В, пролактин, тестостерон загальн., АЛТ) 2180 3
15.4. ПАТОЛОГІЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
K040 Комплекс №27 «Тиреоідний (моніторинг терапіЇ)» (T4 вільн., ТТГ) 290 1
K041 Комплекс №28 «Скринінг патології щитоподібної залози» (ТТГ, T4 вільн., АТПО) 440 1
K042 Комплекс №29 «Аутоімунні захворювання щитоподібної залози» (ТТГ, АТрТТГ, АТПО) 660 1
K101 Комплекс №31 «Моніторинг раку щитоподібної залози» (ТТГ, Т4 вільн., ТГ, АТТГ) 580 1
15.5. ПОРУШЕННЯ ФОСФОРНО-КАЛЬЦІЄВОГО ОБМІНУ
15.6. ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ
K017 Комплекс №7 «Печінкові проби»(АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, альбумін, білок загальний) 510 1
K045 Комплекс №5 «Ліпідограма» (холестерин, тригліцериди; ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) 280 1
15.7. ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК
K021 Комплекс №8 «Ниркові проби» (креатинін, сечовина, сечова кислота) 210 1
K019 Комплекс №9 «Розширені ниркові проби» (креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, натрій, калій, кальцій) 550 1
K089 Комплекс №10 «Електроліти» (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований) 320 1
15.8. ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ
K071 Комплекс №18 «Гормональний стан жіночий» (ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон загальн., ДГЕА-с; естрадіол) 1 020 1
K072 Комплекс №19 «Гіперандрогенні порушення» (Тестостерон загальний (сироватка), індекс вільного тестостерону; ФСГ, СЗГ, ДГЕА-с, 17-оксипрогестерон) 1 100 3
K097 Комплекс №20 «Гормональні порушення репродуктивного здоров’я» (ФСГ, ЛГ, ТТГ, пролактин, інсуліноподібний фактор росту-1) 780 3
K098 Комплекс №21 «Гіперпролактинемія» (пролактин, ТТГ, Т4 вільн.) 410 1
K032 Комплекс №39 «Скринінг раку молочної залози та яєчників» (HE4, СА 125, РЕА, СА 15-3, Індекс ROMA (СА 125, НЕ-4,Індекс), Спадкові мутації BRCA1 (5 мутацій) та BRCA2 (1 мутація), кров, ПЛР) 2 300 5
K082 Комплекс №61 «Здорова жінка 18-34 років» (ЗАК + ШОЕ, глюкоза (сироватка), АСТ, АЛТ, ЛГ, ФСГ, АМГ, естрадіол, пролактин, ДГЕА-с, тестостерон загальний (сироватка), ТТГ, поверхневий антиген гепатиту В, HBsAg; Вірус гепатиту B, HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C, HCV антитіла сумарні) 2 550 3
K083 Комплекс №62 «Здорова жінка 35-49 років»(ЗАК + ШОЕ, глюкоза (сироватка), АЛТ, АСТ, ЛГ, ФСГ АМГ, естрадіол, пролактин, тестостерон загальний (сироватка), ТТГ, білок загальний, білірубін загальний, білірубін прямий, креатинін (сироватка), сечовина, білірубін непрямий, ліпідограма, поверхневий антиген гепатиту В, HBsAg; Вірус гепатиту B, HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C, HCV антитіла сумарні) 3 000 3
15.9. ПЛАНУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ ВАГІТНИХ
15.9.1. ПЛАНУВАННЯ ВАГІТНОСТІ
K064 Комплекс №67 «Майбутній тато» (ЗАК + ШОЕ; Група крові та резус фактор, глюкоза (сироватка), ТТГ, глікований гемоглобін, тестостерон загальний, поверхневий антиген гепатиту В, HBsAg; Вірус гепатиту B, HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C, HCV антитіла сумарні, Сифіліс (Treponema pallidum), антитіла сумарні; Neisseria gonorrhoeae (як. визн., ПЛР); Chlamydia trachomatis (як. визн., ПЛР); Mycoplasma genitalium (як. визн., ПЛР); Trichomonas vaginalis (як. визн., ПЛР); Mycoplasma hominis (як. визн., ПЛР); Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (як. визн., ПЛР); Candida sp. (C. albicans, C. krusei, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, (як. визн., ПЛР)) 3 250 3
K065 Комплекс №68 «Майбутня мама» (ЗАК + ШОЕ, глюкоза (сироватка), група крові та резус фактор, ТТГ, АМГ, ФСГ, ЛГ, поверхневий антиген гепатиту В, HBsAg; Вірус гепатиту B, HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C, HCV антитіла сумарні, Сифіліс (Treponema pallidum), антитіла сумарні; Neisseria gonorrhoeae (як. визн., ПЛР); Chlamydia trachomatis (як. визн., ПЛР); Mycoplasma genitalium (як. визн., ПЛР); Trichomonas vaginalis (як. визн., ПЛР); Mycoplasma hominis (як. визн., ПЛР); Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (як. визн., ПЛР); Candida sp. (C. albicans, C. krusei, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, (як. визн., ПЛР)) 3 800 3
K109 Комплекс №47 «TORCH-інфекції, IgG » (Цитомегаловірус (CMV); Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів; Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii); Вірус краснухи (Rubella virus), Парвовірус (Parvovirus B19), IgG) 1 050 3
K058 Комплекс №48 «TORCH-інфекції, IgМ» (Цитомегаловірус (CMV); Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів; Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii); Вірус краснухи (Rubella virus), Парвовірус (Parvovirus B19); Парвовірус (Parvovirus B19), IgМ) 1 050 3
C027 Комплекс №54 Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 260 3
C028 Комплекс №55 Рідинна цитологія ПАП-тест + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 490 3
C029 Комплекс №56 Рідинна цитологія ПАП-тест + Cobas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 типи (з генотипуванням 16 та 18 типів) 800 5
C030 Комплекс №57 Рідинна цитологія ПАП-тест + Cobas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 типи (з генотипуванням 16 та 18 типів) + STI 7 — інфекції, що передаються статевим шляхом 1 650 5****
15.9.2. ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
K060 Комплекс №23 «Пренатальний скринінг I триместру, без розрахунку ризиків, для програми Астрая (Roche)»: 11 тиж. + 0 дн. — 13 тиж. + 6 дн. (PAPP-A, β-ХГЛ вільн.) 780 1
K061 Комплекс №24 «Пренатальний скринінг I триместру з розрахунком ризиків» (PAPP-A, β-ХГЛ вільн., розрахунок) 950 5
K099 Комплекс №22 «Постановка на облік по вагітності» (ЗАК, група крові/резус-фактор, глюкоза, ТТГ, Т4 вільн., АТПО, HBsAg, антитіла сумарні; HBcorAg, антитіла сумарні; HCV, антитіла сумарні; Treponema pallidum, антитіла сумарні) 1 820 3
K109 Комплекс №47 «TORCH-інфекції, IgG » (Цитомегаловірус (CMV); Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів; Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii); Вірус краснухи (Rubella virus), Парвовірус (Parvovirus B19), IgG) 1 050 3
K058 Комплекс №48 «TORCH-інфекції, IgМ)» (Цитомегаловірус (CMV); Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів; Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii); Вірус краснухи (Rubella virus), Парвовірус (Parvovirus B19); Парвовірус (Parvovirus B19), IgМ) 1 050 3
15.10. ДІАГНОСТИКА УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ
K029 Комплекс №49 «Діагностика урогенітальних інфекцій, базова» (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (як. визн., ПЛР)) 1 250 5
P074 Типування грибів роду Candida sp. (C. albicans, C. krusei, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, (як. визн., ПЛР)) 400 3
P075 Посів AF Genital — діагностика урогенітальної патогенної флори + чутливість до а/б, у/г зішкріб 530 2
K026 Комплекс №52 «Урогенітальні інфекції у чоловіків» (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum, (як. визн., ПЛР), Candida sp. (C. albicans, C. krusei, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, (як. визн., ПЛР), мікроскопічний аналіз виділень із уретри (бактеріоскопія)) 1 450 5
K027 Комплекс №51 «Урогенітальні інфекції у жінок» (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (як. визн., ПЛР), Candida sp. (C. albicans, C. krusei, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, якісне визначення, ПЛР); Gardnerella vaginalis (як. визн. ПЛР), мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія)) 1 850 5
K028 Комплекс №50 «Діагностика урогенітальних інфекцій розширена» (Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, Цитомегаловірус (CMV), Treponema pallidum, Chlamydia trachomatis (якісне визначення, ПЛР); Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (як.визн., ПЛР), Вірус папіломи людини, ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів), у/г зішкріб, як.визн., ПЛР) 2 700 5
C027 Комплекс №54 Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 260 3
C028 Комплекс №55 Рідинна цитологія ПАП-тест + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 490 3
C029 Комплекс №56 Рідинна цитологія ПАП-тест + Cobas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 типи (з генотипуванням 16 та 18 типів) 800 5
C030 Комплекс №57 Рідинна цитологія ПАП-тест + Cobas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 типи (з генотипуванням 16 та 18 типів) + STI 7 — інфекції, що передаються статевим шляхом 1 650 5****
15.11. ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
15.11.1. КОРОНАВІРУС SARS-CoV-2 (COVID-19)
K096 Комплекс №17 «Маркери запалення та залізодефіцитного стану» (ЗАК, феритин, СРБ) 420 2
K057 Комплекс №43 «Оцінка факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 базовий» (ЗАК, D-димер, феритин, СРБ, креатинін (сироватка)) 550 1
K106 Комплекс №44 «Оцінка факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 розширений» (ЗАК, коагулограма, АЛТ, АСТ, глікований гемоглобін, глюкоза (сироватка), креатинін (сироватка), ліпідограмма, СРБ, прокальцитонін) 1 950 2
15.11.2. ГЕПАТИТИ, TORCH, БОРЕЛІОЗ
K107 Комплекс №45 «Скринінг на гепатити В» (Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg) 500 3
K108 Комплекс №46 «Скринінг на гепатити В та С» (Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні) 1 000 3
K109 Комплекс №47 «TORCH-інфекції, IgG » (Цитомегаловірус (CMV); Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів; Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii); Вірус краснухи (Rubella virus), Парвовірус (Parvovirus B19), IgG) 1 050 3
K058 Комплекс №48 «TORCH-інфекції, IgМ» (Цитомегаловірус (CMV); Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів; Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii); Вірус краснухи (Rubella virus), Парвовірус (Parvovirus B19); Парвовірус (Parvovirus B19), IgМ) 1 050 3
K030 Комплекс №53 «Діагностика бореліозу» (Бореліоз (Borrelia burgdoferi IgG; Borrelia burgdoferi IgM; Бореліоз, Borrelia burgdorferi), ПЛР (як.визн) 680 5
15.12. ДІАГНОСТИКА РИЗИКІВ РОЗВИТКУ РАКУ
K031 Комплекс №38 «Індекс здоров’я простати» (ПСА, РЕА, Індекс вільного ПСА (ПСА вільний, ПСА загальний, Індекс)) 600 1
K032 Комплекс №39 «Скринінг раку молочної залози та яєчників» (HE4, СА 125, РЕА, СА 15-3, Індекс ROMA (СА 125, НЕ-4,Індекс), Спадкові мутації BRCA1 (5 мутацій) та BRCA2 (1 мутація), кров, ПЛР) 2 300 5
Z001 Забір біологічного матеріалу одноразовими системами (кров) 30 0
Z002 Забір біологічного матеріалу вдома/в офісі пацієнта (за межами міста) 700 0
Z003 Забір біологічного матеріалу вдома/в офісі пацієнта (в межах міста) 350 0
Z012 Забір біологічного матеріалу одноразовими системами на COVID19 (ПЛР) 30 0
Z013 Забір біологічного матеріалу одноразовими системами (урогенітальний) 40 0
Z014 Забір у транспортний контейнер 20 0

* Лімфодисекція не входить у вартість дослідження

** Лімфодисекція входить у вартість дослідження

*** Строки виконання дослідження залежать від ступеню кальцифікації утворення, дослідження можливе тільки при повній декальцінації матеріалу

**** Дослідження можливе лише за наявності достатньої кількості та задовільної якості надісланого до лабораторії матеріалу

****** Дослідження, проведення яких рекомендовано National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Інформація щодо  виконання лабораторних досліджень та видачі результатів

Актуальну   інформацію щодо  виконання  лабораторних досліджень крові та строки готовності результатів можна отримати  під час  оформлення Вашого замовлення в адмініcтратора або за телефоном (0532)633-244.

Клініко-діагностична лабораторія ТОВ "Медичні дослідження" залишає за собою право змінювати  терміни видачі результатів досліджень при наявності обставин, що можуть впливати на скорочення чи збільшення термінів виконання досліджень.

Результати можна отримати онлайн на сайті app.mylab.report за номером телефону, який під час реєстрації замовлення ви надавали адміністратору.