Лаборатория «Медичні дослідження» предлагает анализы в Полтаве и Лубнах на оборудовании новейшего поколения.

Прейскурант на медичні послуги з лабораторних досліджень

Вказані ціни діють з  з 01 серпня 2019 р.

1. Загальноклінічні дослідження

1.1. Гематологічні дослідження

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
1 1100 Клінічний аналіз крові №1 (розгорнутий аналіз крові: 18 параметрів аналізатора, лейкоцитарна формула) (ЗАК №1) 140 1 р.д.
2 1101 Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) 70 1 р.д.
3 1102 Клінічний аналіз крові №2 (розгорнутий аналіз крові: 18 параметрів аналізатора, лейкоцитарна формула, ШОЕ) (ЗАК №2) 180 1 р.д.
4 1103 Група крові + резус-фактор(Rh-фактор) 90 1 р.д.
5 1104 Антирезусні антитіла (непряма проба Кумбса) 180 3 р.д.
6 1105 Антитіла по системі АВ0 (гемолізини) 180 3 р.д.
7 1106 Дослідження крові на LE-клітини 130 4 р.д.
8 1107 Час згортання і тривалість кровотечі (дослідження виконується у маніпуляційних кабінетах ТОВ"Медичні дослідження") 70 1 р.д.

1.2  Дослідження сечі

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
9 1200 Аналіз сечі загальний (ЗАС) 90 1 р.д.
10 1201 Визначення альфа-амілази в сечі (діастаза сечі) 80 1 р.д.
11 1202 Аналіз сечі за Нечипоренком 85 1 р.д.

1.3  Дослідження калу

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
12 1300 Прихована кров в калі 110 1 р.д.

1.4 Дослідження виділень чоловічої сечостатевої системи

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
13 1400 Спермограма (фізико-хімічні властивості, мікроскопічне дослідження: кінезисграма, визначення кількості та морфології сперматозоїдів) 250 1 р.д.

1.5  Оцінка  гемостазу

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
14 1500 Коагулограма (протромбіновий індекс за Квіком, протромбіновий час, фібриноген, активований частковий тромбіновий час,міжнародне нормалізаційне відношення МНВ/ INR) 210 1 р.д.
15 1501 Протромбіновий тест (Протромбіновий час (ПЧ),Протромбіновий індекс за Квіком (ПТІ),Міжнародне нормалізаційне відношення (МНВ/ INR)) 90 1 р.д.
16 1502 Активований частковий тромбіновий час (АЧТЧ) 75 1 р.д.
17 1503 Тромбіновий час (ТЧ) 75 1 р.д.
18 1504 Фібриноген 75 1 р.д.
19 1505 D-димер 150 3 р.д.
20 1506 Вовчаковий антикоагулянт 200 3 р.д.

2. Біохімічні дослідження

2.1. Клінічна хімія

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
21 2100 Аланін-амінотрансфераза (АЛТ, ALT) 45 1 р.д.
22 2101 Альбумін 45 1 р.д.
23 2102 Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) 45 1 р.д.
24 2103 Білірубін загальний 45 1 р.д.
25 2104 Білірубін прямий 45 1 р.д.
26 2105 g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП) 45 1 р.д.
27 2106 Глюкоза 45 1 р.д.
28 2107 Загальний білок 45 1 р.д.
29 2108 Кальцій (Ca) загальний 45 1 р.д.
30 2109 Кліренс ендогенного креатиніна (проба Реберга): визначення креатиніну в крові, в добовій сечі. 80 1 р.д.
31 2110 Креатинін 45 1 р.д.
32 2111 Креатинфосфокіназа (КФК) 45 1 р.д.
33 2112 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ,LDH ) 45 1 р.д.
34 2113 Лужна фосфатаза загальна (ЛФ, ALP) 45 1 р.д.
35 2114 Альфа-амілаза загальна 45 1 р.д.
36 2115 Ревматоїдний фактор (РФ) 60 1 р.д.
37 2116 Сечова кислота 45 1 р.д.
38 2117 Сечова кислота у сечі 70 1 р.д.
39 2118 Сечовина 45 1 р.д.
40 2119 С- реактивний білок (СРБ) 60 1 р.д.
41 2120 Антистрептолізин-О (АСЛ-О) 60 1 р.д.
42 2121 Тимолова проба 45 1 р.д.
43 2122 Тригліцериди 60 1 р.д.
44 2123 Холестерин 45 1 р.д.
45 2124 Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (Альфа-ліпопротеїди) - ЛПВЩ (HDL) 80 1 р.д.
46 2125 Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Бета -ліпопротеїди) - ЛПНЩ (LDL) 80 1 р.д.
47 2126 Церулоплазмін 160 3 р.д.
48 2127 Прокальцитонін 400 3 р.д.
49 2128 Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) 400 5 р.д.
50 2129 Комплекс ниркових проб: сечовина, креатинін, сечова кислота, загальний білок, альбумін 200 1 р.д.
51 2130 Комплекс печінкових проб: білірубін прямий, непрямий, загальний, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, тимолова проба 200 1 р.д.
52 2131 Комплекс ревмопроб: СРБ, АСЛ-О, ревматоїдний фактор, сечова кислота, альбумін, загальний білок 200 1 р.д.
53 2132 Комплексний (розширений) біохімічний аналіз крові №1: ниркові проби, печінкові проби, ревмопроби. 500 1 р.д.
54 2133 Комплексний (розширений) біохімічний аналіз крові №2: ниркові проби, печінкові проби, глюкоза, альфа-амілаза , кальцій, тригліцериди, холестерин, креатинфосфокіназа, лактатдегідрогеназа 500 1 р.д.
55 2134 Ліпідний комплекс (ліпідограма): тригліцериди, холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ ,ЛПДНЩ, індекс атерогенності 230 1 р.д.

2.2. Мікроелементи

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
56 2200 Електроліти №1 (K, Na, iCa): Калій (K), Натрій (Na), Кальцій іонізований (iСа) 180 3 р.д.
57 2201 Електроліти№2 (K, Na, Cl): Калій (K), Натрій (Na), Хлор (Cl) 150 3 р.д.
58 2202 Залізо (Fe) 60 1 р.д.
59 2203 Магній (Mg) 60 1 р.д.
60 2204 Фосфор (P) 60 1 р.д.
61 2205 Кальцій іонізований (iСа) 90 3 р.д.
62 2206 Цинк (Zn) 160 3 р.д.
63 2207 Мідь (Cu) 130 3 р.д.

2.3. Панель контролю анемії

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
64 2300 Вітамін В 12 (Ціанокобаламін) 170 3 р.д.
65 2301 Ферритин 170 3 р.д.
66 2302 Еритропоетин 250 3 р.д.
67 2303 Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна 120 3 р.д.
68 2304 Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) 120 3 р.д.
69 2305 Насичення трансферину залізом 150 3 р.д.
70 2306 Трансферин 130 3 р.д.
71 2307 Фолієва кислота 170 3 р.д.

3. Гормональна панель

3.1. Тіреоїдна панель

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
72 3100 Антитілі до тиреоглобуліну (АТ до ТГ ) 150 3 р.д.
73 3101 Антитіла до тиреопероксидази (АТ до ТПО) 150 3 р.д.
74 3102 Тиреотропний гормон (ТТГ,TSH ) 145 3 р.д.
75 3103 Тиреоглобулін (TG) 145 3 р.д.
76 3104 Тироксин загальний (Т4 загальний, Total T4) 145 3 р.д.
77 3105 Тироксин вільний (Т4 вільний, FreeТ4, fТ4) 145 3 р.д.
78 3106 Трийодтиронін загальний (Т3 загальний,Total T3) 145 3 р.д.
79 3107 Трийодтиронін вільний fТ3 (Т3 вільний, FreeТ3, fТ3) 145 3 р.д.
80 3108 Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) 320 4 р.д.
81 3109 Пакет №1 "Діагностика захворювань щитоподібної залози" (ТТГ, Т4 загальний,Т4 вільний, Т3 загальний, Т3 вільний, АТ до ТГ, АТ до ТПО) 780 3 р.д.

3.2 Панель гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникових гормонів

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
82 3200 Кортизол 180 3 р.д.
83 3201 17-ОН-оксипрогестерон 150 4 р.д.
84 3202 Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 260 3 р.д.
85 3203 Альдостерон 280 6 р.д.
86 3204 Андростендіон 260 6 р.д.
87 3205 Дегідроепіандростерон (DHEA) 260 5 р.д.
88 3206 Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) 160 3 р.д.
89 3207 Кортизол в сечі 200 3 р.д.
90 3208 Метанефрини загальні ( у добовій сечі) 360 7 р.д.
91 3209 Соматотропний гормон (СТГ) 180 3 р.д.

3.3. Панель пренатальної діагностики

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
92 3300 Асоційований з вагітністю плазменний білок А (PAPP-А),МОМ (розрахунок) 180 3 р.д.
93 3301 Естріол некон’югований (Е3) 150 3 р.д.
94 3302 Плацентарний лактоген (HPL) 250 5 р.д.
95 3303 Хоріонічний гонадотропін людини с бета-субодиницею (ß-ХГЛ ),МОМ (розрахунок) 155 3 р.д.
96 3304 Пакет №2 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А), Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ), розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5 330 4 р.д.
97 3305 Пакет №3 «Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру»: Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат., Естріол некон’югований (Е3), Альфафетопротеїн (AFP), розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5 400 4 роб.дн.
98 3306 Альфафетопротеїн (AFP),МОМ (розрахунок) 160 3 р.д.
99 3307 МОМ Естріол некон'югований (Е3), (розрахунок) *Призначається лише з Естріолом некон’югованим (Е3)-3301 20 3 роб.дн.

3.3.1 Молекулярно-генетичні дослідження в пренатальній діагностиці

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
100 33100 Неінвазивний пренатальний скринінг PANORAMA (NATERA) (анеуплоідія 13, 18, 21, XY, триплоідія, феномен зникаючого близнюка) 14100 11 р.д.
101 33101 Неінвазивний пренатальний скринінг PANORAMA (NATERA) (анеуплоідія 13, 18, 21, XY, триплоідія, феномен зникаючого близнюка + синдром Ді Джорджі (del22q)) 16400 11 р.д.
102 33102 Неінвазивний пренатальний скринінг PANORAMA (NATERA) (анеуплоідія 13, 18, 21, XY, триплоідія, феномен зникаючого близнюка + мікроделеційна панель) 18800 11 р.д.
103 33103 Неінвазивний пренатальний скринінг PANORAMA (NATERA) для дизиготної (анеуплоідія 13,18,21 та визначення зиготності) та монозиготної (+ анеуплоідія XY двоплідної вагітності) 14100 11 р.д.
104 33104 Неінвазивний пренатальний скринінг PANORAMA (NATERA) для монозиготної двоплідної вагітності (анеуплоідія 13,18,21,ХУ+феномен Ді Джорджи (del22q)) 16400 11 р.д.
105 33105 Неінвазивний пренатальний скринінг PANORAMA (NATERA) для одноплідної сурогатної вагітності або одноплідної вагітності з донороської яйцеклітини (анеуплоідія 13,18,21,ХУ) 14100 11 р.д.

3.4. Репродуктивна панель   

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
106 3400 Естрадіол (Е2) 150 3 р.д.
107 3401 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ,LG) 150 3 р.д.
108 3402 Прогестерон (ПРГ,Progesteron) 150 3 р.д.
109 3403 Пролактин (ПРЛ,Prolactin) 150 3 р.д.
110 3404 Тестостерон загальний (Test) 150 3 р.д.
111 3405 Тестостерон вільний (FTES) 180 3 р.д.
112 3406 Фолікулоcтимулюючий гормон (ФСГ,FSH) 150 3 р.д.
113 3407 Хоріонічний гонадотропін людини с бета-субодиницею (ß-ХГЛ ) 155 3 р.д.
114 3408 Антимюллерів гормон 370 5 р.д.
115 3409 Антиспермальні антитіла 180 5 р.д.
116 3410 Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG) 150 3 р.д.
117 3411 Дигідротестостерон 290 5 р.д.
118 3412 Макропролактин 460 6 р.д.
119 3413 Пакет №4 «Індекс вільного тестостерону»: Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG), Тестостерон загальний (TES), Індекс вільного тестостерону 250 3 р.д.

3.5. Панель порушень вуглеводного обміну

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
120 3500 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) 170 1 р.д.
121 3501 Інсулін 150 3 р.д.
122 3502 С-пептид 150 3 р.д.
123 3503 Пакет №5 «Індекс HOMA-IR»: Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові 230 3 р.д.

3.6. Панель фосфорно-кальцієвого обміну 

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
124 3600 Кальцитонін 270 3 р.д.
125 3601 Остеокальцин 300 3 р.д.
126 3602 Паратгормон 160 3 р.д.

3.7 Маркери серцево-судинних захворювань

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
127 3700 Гомоцистеїн 300 3 р.д.
128 3701 Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ) 110 3 р.д.
129 3702 Тропонін I 160 3 р.д.

4. Онкологічна панель   

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
130 4000 Альфа-фетопротеїн AFP (АФП)-онкомаркер 160 3 р.д.
131 4001 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА) 350 5 р.д.
132 4002 Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) - онко 160 3 р.д.
133 4003 Бета-2-мікроглобулін (β2-mikroglobulin), (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) 150 5 р.д.
134 4004 Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози) 270 3 р.д.
135 4005 Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми 250 7 р.д.
136 4006 Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1) 260 5 р.д.
137 4007 Онкомаркер шлунку (CA 242) 300 5 р.д.
138 4008 Онкомаркер яєчників (НЕ 4) 340 4 р.д.
139 4009 Простатична кисла фосфотаза (РАР) 200 3 р.д.
140 4010 Карциноембріональний антиген СЕА, РЕА 180 3 р.д.
141 4011 Простат-специфічний антиген загальний tPSA (ПСА загальний) 160 3 р.д.
142 4012 Простат-специфічний антиген вільний fPSA (ПСА вільний) 160 3 р.д.
143 4013 Раковий антиген підшлункової залози та біліарних протоків СА 19-9 180 3 р.д.
144 4014 Раковий антиген шлунка та яєчників СА 72-4 180 3 р.д.
145 4015 Раковий антиген молочної залози СА 15-3 180 3 р.д.
146 4016 Раковий антиген яєчників СА 125 180 3 р.д.
147 4017 Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) - онкомаркер 150 3 р.д.
148 4018 Тартрат-резистентна кисла фосфатаза (Bone TRAP 5b) - маркер резорбції кісткової тканини, маркер метастазів в кістки 890 10 р.д.
149 4019 Пакет №6 «Індекс ROMA»: Індекс ROMA, Онкомаркер яєчників (НЕ 4), Онкомаркер яєчників (СА 125) 450 4 р.д.
150 4020 Пакет №7 «ПСА-коефіцієнт»: Простато-специфічний антиген загальний (PSA), Простато-специфічний антиген вільний (fPSA), ПСА-коефіцієнт 250 3 р.д.

5. Панель імунології

5. 1. Аутоімунні захворювання

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
151 5100 Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС) 180 5 р.д.
152 5101 Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА)  270 5 р.д.
153 5102 Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Hep Screen) 270 5 р.д.
154 5103 Аутоантитіла до мікросомальних антигенів печінки та нирок (LKM) 200 5 р.д.
155 5104 Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgM 290 7 р.д.
156 5105 Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgG 290 7 р.д.
157 5106 Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgА 290 7 р.д.
158 5107 Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgM 290 7 р.д.
159 5108 Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgG 290 7 р.д.
160 5109 Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgА 290 7 р.д.
161 5110 Аутоантитіла до двоспіральної ДНК 190 6 р.д.
162 5111 Аутоантитіла до односпіральної ДНК 190 6 р.д.
163 5112 LE клітини 130 4 р.д.
164 5113 Антифосфоліпідна панель (антикардіоліпінові αCL IgG/IgM, антифосфатидилсеринові αPS IgG/IgM, антифосфатидилетаноламінові αPE IgG/IgM, антитіла до одноланцюгової ДНК, антитіла до дволанцюгової ДНК) 700 9 р.д.
165 5114 Антифосфоліпідні антитіла IgG 200 5 р.д.
166 5115 Антифосфоліпідні антитіла IgМ 200 5 р.д.
167 5116 Аутоімунна панель STD-X (Ro/SS-A 52, La/ss-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1, MPO, PR3, AMA M2, LC 1, LKM 1, PM/Scl 100, SRP 54, Sp 100 gp 210, Ku, Sm U1-sn RNP) кількісне визначення показників, метод Western Blot 1300 7 р.д.
168 5117 Ревматоїдна аутоімунна панель (Ro/SS-A 52, Jo-1, Sm, CENP-B, La/SS-B, Histone, PM/Scl 100, Rib.Phosph. Po, dsDNA, Scl-70, U1-snRNP, Ro/SS-A 60) кількісне визначення показників, метод Western Blot 750 4 р.д.

5.2. Діагностика целіакії

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
169 5200 Гліадин, антитіла IgA 240 5 р.д.
170 5201 Гліадин, антитіла IgG 240 5 р.д.
171 5202 IgE до алергенів глютену 120 4 р.д.
172 5203 Целіакія, панель І: IgG до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgG до трансглутамінази (tTG), внутрішній фактор Касла (IF), метод Western Blot 490 6 р.д.
173 5204 Целіакія, панель ІІ: IgA до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgA до трансглутамінази (tTG), метод Western Blot 490 6 р.д.

5.3. Імунологічні дослідження 

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
174 5300 Імуноглобулін IgA загальний 120 4 р.д.
175 5301 Імуноглобулін IgG загальний 120 4 р.д.
176 5302 Імуноглобулін IgM загальний 120 4 р.д.

6. Бактеріологічні дослідження

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
177 6000 Бактеріологічне дослідження сечі (+Антибіотикограма) 220 7 р.д.
178 6001 Бактеріологічне дослідження мазків (угв, ректальних, слизових та інше) + Антибіотикограма 220 9 р.д.
179 6002 Мікрокультуральна діагностика сечостатевої патогенної флори, антибіотикограмма системою «AF Genital» 520 5 р.д.
180 6003 Визначення бактеріальної флори у сечі, її ідентифікація та встановлення чутливості до антибіотиків 350 5 р.д.

7. Інфекційна панель   

7.1. Вірусні гепатити

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
181 7100 Гепатит А, антитіла IgM 175 5 р.д.
182 7101 Гепатит А, антитіла IgG 180 5 р.д.
183 7102 Гепатит А, сумарні антитіла IgM+IgG+IgA 240 5 р.д.
184 7103 Гепатит А, плазма крові, якісне визначення методом ПЛР 220 7 р.д.
185 7104 Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) кількісне визначення 170 4 р.д.
186 7105 Гепатит В (anti-HbsAg) антитіла IgG - кількісне визначення 170 5 р.д.
187 7106 Гепатит В HbeAg 180 5 р.д.
188 7107 Гепатит В (anti-HbeAg), антитіла IgG 180 5 р.д.
189 7108 Гепатит В (антитіла IgM до HbcАg) 175 5 р.д.
190 7109 Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg) 180 5 р.д.
191 7110 Гепатит В антитіла сумарні до Hbcor Ag (Anti-HBcor) 170 7 р.д.
192 7111 Гепатит В (HВV), плазма крові - методом ПЛР 290 6 р.д.
193 7112 Гепатит В (HBV), плазма крові - генотипування методом ПЛР 360 8 р.д.
194 7113 Гепатит В (HВV), плазма крові - кількісне дослідження методом ПЛР 550 8 р.д.
195 7114 Гепатит С (антитіла IgМ до HCV) 150 5 р.д.
196 7115 Гепатит С (антитіла IgG до HCV) 150 5 р.д.
197 7116 Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV) 170 3 р.д.
198 7117 Гепатит С different (визначення IgM+IgG до антигенів cor, NS3, NS4, NS5) 250 5 р.д.
199 7118 Гепатит С (HCV), плазма крові - методом ПЛР 280 6 р.д.
200 7119 Гепатит С (HCV), плазма крові - генотипування (1a,1b,2,3a тип) методом ПЛР 450 6 р.д.
201 7120 Гепатит С (HCV), плазма крові - кількісне дослідження методом ПЛР 600 8 р.д.
202 7121 Гепатит D (антитіла IgG до вірусу гепатиту дельта) 180 5 р.д.
203 7122 Гепатит D (HDV), сумарні антитіла 190 6 р.д.
204 7123 Гепатит D (HDV), плазма крові, якісне визначення методом ПЛР 220 7 р.д.
205 7124 Гепатит TTV, плазма крові, якісне визначення методом ПЛР 220 7 р.д.
206 7125 Гепатит G (HGV), плазма крові - методом ПЛР 230 7 р.д.

7.2. TORCH - інфекції

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
207 7200 Вірус герпесу: антитіла Ig G HSV 1/2 140 4 р.д.
208 7201 Вірус герпесу: антитіла Ig M HSV 1/2 140 4 р.д.
209 7202 Вірус герпесу 1,2 типу (HSV 1,2) (кров,зішкріб урогенітальний, якісне визнач.) , метод ПЛР 140 2 р.д.
210 7203 Вірус герпесу 1,2 типу (HSV 1,2) типування (кров,зішкріб урогенітальний, якісне визнач.) , метод ПЛР 140 2 р.д.
211 7204 Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу 2 типу 250 8 р.д.
212 7205 Краснуха (Rubella), антитіла IgМ 150 4 р.д.
213 7206 Краснуха (Rubella), антитіла IgG 140 3 р.д.
214 7207 Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG) 240 4 р.д.
215 7208 Токсоплазмоз: антитіла Ig G Toxoplasma gondii 140 4 р.д.
216 7209 Токсоплазмоз: антитіла Ig М Toxoplasma gondii 140 4 р.д.
217 7210 Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), сеча, плазма крові (методом ПЛР) 160 5 р.д.
218 7211 Авідність антитіл Toxoplasma gondii IgG 230 5 р.д.
219 7212 Цитомегаловірус: антитіла Ig G CMV 140 4 р.д.
220 7213 Цитомегаловірус: антитіла Ig М CMV 140 4 р.д.
221 7214 Авідність антитіл Цитомегаловірус IgG 230 4 р.д.
222 7215 Цитомегаловірус (CMV) (кров,зішкріб урогенітальний, якісне визнач.) , метод ПЛР 140 2 р.д.
223 7216 Пакет 8 "Діагностика TORCH-інфекцій" (антитіла Ig G до: герпесу простого 1/2 тип, токсоплазмозу, цитомегаловірусу, краснухи, мікоплазмозу, уреаплазмозу, хламідіозу) 750 4 р.д.

7.3. Урогенітальні інфекції

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
224 7300 Мікоплазмоз: антитіла Ig G Mycoplasma hominis 140 4 р.д.
225 7301 Mycoplasma hominis (зішкріб урогенітальний, якісне визнач.) , метод ПЛР 140 2 р.д.
226 7302 Mycoplasma genitalium (зішкріб урогенітальний, якісне визнач.),метод ПЛР 140 2 р.д.
227 7303 Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла Ig G 140 4 р.д.
228 7304 Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM 140 4 р.д.
229 7305 Ureaplasma species (зішкріб урогенітальний, якісне визнач.), метод ПЛР 140 2 р.д.
230 7306 Ureaplasma parvum (зішкріб урогенітальний, якісне визнач.) , метод ПЛР 140 2 р.д.
231 7307 Ureaplasma urealyticum (зішкріб урогенітальний, якісне визнач.) , метод ПЛР 140 2 р.д.
232 7308 Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG 140 4 р.д.
233 7309 Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgМ 140 4 р.д.
234 7310 Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgА 140 4 р.д.
235 7311 Chlamydia trachomatis (зішкріб урогенітальний, якісне визнач.) , метод ПЛР 140 2 р.д.
236 7312 Neisseria gonorrhoеae (зішкріб урогенітальний, якісне визнач.) , метод ПЛР 140 2 р.д.
237 7313 Trichomonas vaginalis (зішкріб урогенітальний, якісне визнач.) , метод ПЛР 140 2 р.д.
238 7314 Gardnerella vaginalis (зішкріб урогенітальний, якісне визнач.) , метод ПЛР 140 2 р.д.
239 7315 Candida albicans (зішкріб урогенітальний, якісне визнач.) , метод ПЛР 140 2 р.д.
240 7316 Кандида типування 5 видів (С.albicans/C.glabrata/C.krusei/C.parapsilosis/C.tropicalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time 210 5 р.д.
241 7317 Трепонемний тест TPHA (антитіла доTreponema pallidum), маркер сифілісу 120 3 р.д.
242 7318 Treponema pallidum, (збудник сифілісу), антитіла сумарні IgA+IgM+IgG 190 3 р.д.
243 7319 Трепонема (Treponema pallidum), зішкріб, якісне визначення методом ПЛР 150 4 р.д.
244 7320 Digene® HC2 High-Risk HPV DNA тест: виявлення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 та 68 типів) в цервікальних зразках методом гібридного захвату, **** 630 8 р.д. ***
245 7321 STI 7 - інфекції, що передаються статевим шляхом (Cl. trachomatis, N. Gonorrhoeae, Tr. vaginalis, Mycoplasma hom., Mycoplasma gen., Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) 520 8 р.д. ***
246 7322 Папіломавірус типів 16,18 (ВПЛ 16,18) (зішкріб урогенітальний,якісне визнач.) , метод ПЛР 140 2 р.д.
247 7323 Папіломавірус ВКР типів 16,18, 31,33,35,39,45,52,58,59,67 (ВПЛ ВКР скрінінг, якісне визначення з визначенням 16 генотипу) (зішкріб урогенітальний) , метод ПЛР 175 2 р.д.
248 7324 Виявлення mRNK вірусу папіломи людини Aptima 830 17 р.д.

7.4. Біоценози

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
249 7400 Пародонто Скрін. Дослідження біоценозу ротової порожнини, кількісне визначення, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus), Treponema denticola, Candida albicans) 450 5 р.д.
250 7401 Фемофлор-16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Dialister spp., Lachnbacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp.) 850 5 р.д.
251 7402 Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamydia trachomatis (якісний), Cytomegalovirus (якісний), Herpes simplex 1 тип (якісний)) 700 5 р.д.
252 7403 Андрофлор. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamydia trachomatis (якісний), Streptococcus spp, Staphylococcos spp, Corynebacterium spp., Atopobium vaginale, Eubacterium spp, Enterobacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./Burkholderia spp; Bacteroides spp. /Porphyromonas spp./ Prevotella spp.; Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp., Sneathia spp./ Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp.; Megasphaera spp./Veilonella spp./ Dialister spp. 1300 5 р.д.
253 7404 Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Lactobacillus spp. Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp., Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis 650 5 р.д.

7.5. Паразитологічні інфекції (гельмінтози)

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
254 7500 Лямбліоз: антитіла Ig А, М, G до антигенів лямблій 140 4 р.д.
255 7501 Аскаридоз: антитіла Ig G до антигенів аскарид 140 4 р.д.
256 7502 Токсокароз: антитіла Ig G до антигенів токсокар 140 4 р.д.
257 7503 Опісторхоз: антиттіла Ig G до антигенів опісторхисів 140 4 р.д.
258 7504 Трихінельоз: антитіла Ig G до антигенів трихінел 140 4 р.д.
259 7505 Ехінококоз: антитіла Ig G до антигенів ехінокока (однокамерного) 140 4 р.д.
260 7506 Пакет 9 "Діагностика гельмінтозів" (лямбліоз, аскарідоз,токсокароз, опісторхоз, трихінельоз, ехінококоз) 650 4 р.д.
261 7507 Пакет 10 "Діагностика здоров҆я дитини" (лямбліоз,аскарідоз,токсокароз + ЗАК, ЗАС) 550 4 р.д.

7.6. Інші інфекції

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
262 7600 Антитіла до збудника сіфіліса (РМП) 80 1 р.д.
263 7601 Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG 150 5 р.д.
264 7602 Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM 150 5 р.д.
265 7603 Пакет №11 «Бореліоз IgM+IgG»: (Антитіла IgM до: OspC Bg, OspC Bb, OspC Ba, p39, p41, VlsE Bb; Антитіла IgG до: p18, p19, p20, p21, p58, OspC, p39, p41, p83, LBb, LBa, VlsE Bg, VlsE Bb, VlsE Ba) метод Western Blot 900 6 р.д.
266 7604 Кліщові інфекції, мультиплекс (Tick-borne encephalitis virus (TBEV), B. burgdorferi sl, A. Phagocitophillum, E.chaffencis/E.muris), методом ПЛР, кліщ 660 5 р.д.
267 7605 Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG 240 5 р.д.
268 7606 Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgМ 240 5 р.д.
269 7607 Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ранніх антигенів EA 160 4 р.д.
270 7608 Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgМ до ранніх антигенів EA 160 4 р.д.
271 7609 Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA 150 4 р.д.
272 7610 Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до капсидного антигену VCA 150 4 р.д.
273 7611 Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA 150 4 р.д.
274 7612 Авідність IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр 300 8 р.д.
275 7613 Епштейнa-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина (методом ПЛР) 160 5 р.д.
276 7614 Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина, кількісне визначення методом ПЛР 180 5 р.д.
277 7615 Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgM 190 7 р.д.
278 7616 Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae) + Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), зішкріб, мокротиння (методом ПЛР) 200 6 р.д.
279 7617 Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgG 150 5 р.д.
280 7618 Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgG 150 5 р.д.
281 7619 Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgM 230 6 р.д.
282 7620 Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), сумарні антитіла IgА+IgМ+IgG 150 4 р.д.
283 7621 Туберкульоз (Myсobacterium tuberculosis), мокротиння, сеча (методом ПЛР) 200 6 р.д.
284 7622 Парвовірус (Parvovirus B19), плазма крові (методом ПЛР) 250 6 р.д.
285 7623 Кашлюк (Bordetella pertussis), паракашлюк (Bordetella parapertussis), бронхісептикоз (Bordetella bronchiseptica), зішкріб (методом ПЛР) 280 4 р.д.
286 7624 Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgM 260 5 р.д.
287 7625 Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgG 260 5 р.д.
288 7626 Вірус кору, антитіла IgM 250 7 р.д.
289 7627 Вірус кору, антитіла IgG 250 7 р.д.
290 7628 Дифтерійний анатоксин (Diphtheria Toxoid), антитіла IgG 280 5 р.д.
291 7629 Хеліктобактеріоз: сумарні антитіла (IgA,IgM,IgG) до антигену CagA Helicobacter pylori 150 4 р.д.
292 7630 Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgМ 160 6 р.д.
293 7631 Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgG 160 3 р.д.
294 7632 Хелікобактер (Helicobacter pilory), кал, біоптат зі слизової шлунку (методом ПЛР) 170 6 р.д.
295 7633 ГКІ-скрін (гострі кишкові інфекції: Shigella spp., ентероінвазивні E.coli, Salmonella spp., термофільний кампілобактер, аденовірус гр.F, ротавірус гр.А, норовірус ІІ гр., астровірус), кал (методом ПЛР) 550 4 р.д.

8. Цитологічні дослідження

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
296 8000 Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) 150 6 р.д.
297 8001 Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep 320 6 р.д.
298 8002 Капсидний тест 300 6 р.д.
299 8003 Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 70 6 р.д.
300 8004 Мікроскопічний аналіз виділень із уретри (бактеріоскопія) 70 6 р.д.
301 8005 Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки 180 6 р.д.
302 8006 Кольпоцитограма 180 6 р.д.
303 8007 Цитологічне дослідження секрету простати 70 6 р.д.
304 8008 Цитологічне дослідження випітних рідин (з виготовленням цитоблоків) 300 6 р.д.
305 8009 Цитологічне дослідження випітних рідин (Рідинна цитологія Cell-Prep) 320 6 р.д.
306 8010 Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз 250 6 р.д.
307 8011 Цитологічне дослідження зішкрібу з бронхів 250 6 р.д.
308 8012 Цитологічне дослідження бронхоальвеолярного лаважу 250 6 р.д.
309 8013 Цитологічне дослідження бронхоальвеолярного лаважу (Рідинна цитологія Cell-Prep) 320 6 р.д.
310 8014 Цитологічне дослідження відбитку з рогівки чи кон'юктиви 250 6 р.д.
311 8015 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій 250 6 р.д.
312 8016 Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій (Рідинна цитологія Cell-Prep) 320 6 р.д.
313 8017 Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень 250 6 р.д.
314 8018 Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів лімфовузлів 250 6 р.д.
315 8019 Цитологічне дослідження матеріалу зі шлунково-кишкового тракту 250 6 р.д.
316 8020 Цитологічне дослідження матеріалу зішкрібу зі шкіри 250 6 р.д.
317 8021 Цитологічне дослідження харкотиння 250 6 р.д.
318 8022 Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів кісткового мозку 350 8 р.д.
319 8023 Цитологічне дослідження мазка крові 250 8 р.д.
320 8024 Цитологічне дослідження сечі методом рідинної цитології 380 6 р.д.
321 8025 Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 220 6 р.д.
322 8026 Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 390 6 р.д.
323 8027 Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep + Digene® HC2 High-Risk HPV DNA тест (Виявлення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) в цервікальних зразках методом гібридного захвату) 950 8 р.д.
324 8028 Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep + Digene® HC2 High-Risk HPV DNA тест (Виявлення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) в цервікальних зразках методом гібридного захвату) + STI 7 - інфекції, що передаються статевим шляхом 1470 7 р.д.
325 8029 Цитологічне дослідження сечі методом рідинної цитології + TERT мутація 2395 8 р. д.**

9. Алергологічні дослідження

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
326 9000 Загальний Ig E 155 4 р.д.
327 9001 Панель №1 змішана: Антитіла IgE до інгаляційних і харчових алергенів: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть та епітелій кішки, шерсть та епітелій коня, шерсть та епітелій собаки, Alternaria alternatа, білок яйця, молоко, арахіс, лісовий горіх, морква, пшеничне борошно, соя 800 5 р.д.
328 9002 Панель №2 інгаляційна: Антитіла IgE до інгаляційних алергенів: Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, епітелій та шерсть кішки, епітелій та шерсть коня, епітелій та шерсть собаки, епітелій та шерсть морської свинки, епітелій та шерсть хом’яка, епітелій та шерсть кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternatа 800 5 р.д.
329 9003 Панель №3 харчова: Антитіла IgE до харчових алергенів: лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична борошно, житнє борошно, кунжут, соя 800 5 р.д.
330 9004 Панель №4 педіатрична: Антитіла IgE до: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична борошно, лісовий горіх, арахіс. 800 5 р.д.
331 9005 Панель №5 «Атопік 20-1»: Антитіла IgE до: молоко, казеїн, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, бичачий сироватковий альбумін, білок /жовток яєчний, рис, соя, банан, свинина, яловичина, м’ясо курчати, борошняна суміш: пшениця, жито, ячмінь, овес, пекарські дріжджі, кліщ Der. pteronyssinus/Der. farinаe, грибок Cladosp. herbarum /Alternaria alternata, пилок берези бородавчастої /дуба, пилок вільхи сірої /горіха, суміш 6 трав (пилок): грястиця збірна, овес луговий, пажитниця (райграс), тимофіївка лугова, блакитна трава Кентуккі, бухарник шерстистий, Загальний IgE (загальний маркер алергії), метод Western Blot 700 5 р.д.
332 9006 Панель №6 «Молоко+глютен» (6 показників): Антитіла IgE до: молоко, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, казеїн, бичачий сироватковий альбумін, глютен, метод Western Blot 750 7 р.д.
333 9007 Харчова непереносимість (90 алергенів) – антитіла IgG до: авокадо, банан, баранина, виноград білий, глютен, лохина, грейпфрут, грецький горіх, гречана крупа, гриби (печериці), груша, дріжджі пекарські, дріжджі пивні, диня канталупа, зелений горошок, зелений солодкий перець, суниця, індичка, йогурт, казеїн, кальмар, камбала, капуста броколі, капуста білокачанна, картопля, молоко коров’яче, кава, краб, креветки, кролик, кукурудза, кунжут, куряче м’ясо, лимон, цибуля, масло вершкове, мед, мигдаль, молоко козяче, морква, м’який сир, овес, огірок, оливки, горіх коли, палтус, перець Чілі, персик, петрушка, пшениця, пшоно, п’ятниста квасоля, рис, жито, сардини, червоний буряк, свинина, селера, насіння соняшника, слива, соя, стручкова квасоля, сир Бринза, сир Чеддер, тютюн, томати, тріска, тростинний цукор, тунец, гарбуз, устриці, форель, хек, цвітна капуста, цільне зерно ячменю, чорний перець, чорний чай, часник, швейцарський сир, шоколад, яблуко, яєчний білок, яєчний жовток, апельсин, ананас, яловичина, баклажан, арахіс, бета-лактоглобулін, лосось 4000 5 р.д.
334 9008 Панель «Астма/Риніт»: m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m2 Cladosporium herbarum, rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав, rBet v 1 PR - 10 мажорний алерген дерев сімейства букових, d1 Кліщ домашнього пилу, e1 Кішка, e5 Собака, w6 Полин, m6 Alternaria, w1 Амброзія 2200 8 р.д.

ІНДИВІДУАЛЬНІ АЛЕРГЕНИ

ТВАРИНИ

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
335 9009 IgE до алергенів кішки (епітелій) 120 4 р.д.
336 9010 IgE до алергенів курки (перо) 110 4 р.д.
337 9011 IgE до алергенів морскої свинки (епітелій) 110 4 р.д.
338 9012 IgE до алергенів папуги (перо) 110 4 р.д.
339 9013 IgE до алергенів собаки (епітелій) 120 4 р.д.
340 9014 IgE до алергенів хом’яка (епітелій) 110 4 р.д.

ХАРЧОВІ

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
341 9015 IgE до алергенів апельсинів 110 4 р.д.
342 9016 IgE до алергенів арахісу 110 4 р.д.
343 9017 IgE до алергенів бананів 110 4 р.д.
344 9018 IgE до алергенів глютену 120 4 р.д.
345 9019 IgE до алергенів вівсяного борошна 110 4 р.д.
346 9020 IgE до алергенів житнього борошна 110 4 р.д.
347 9021 IgE до алергенів кави 110 4 р.д.
348 9022 IgE до алергенів казеїна 110 4 р.д.
349 9023 IgE до алергенів какао 110 4 р.д.
350 9024 IgE до алергенів картоплі 110 4 р.д.
351 9025 IgE до алергенів коров’ячого молока 120 4 р.д.
352 9026 IgE до алергенів креветок 110 4 р.д.
353 9027 IgE до алергенів кукурудзяного борошна 110 4 р.д.
354 9028 IgE до алергенів курячого м’яса 110 4 р.д.
355 9029 IgE до алергенів лосося/сьомги 110 4 р.д.
356 9030 IgE до алергенів моркви 110 4 р.д.
357 9031 IgE до алергенів оселедцю 110 4 р.д.
358 9032 IgE до алергенів полуниці 110 4 р.д.
359 9033 IgE до алергенів пшеничного борошна 120 4 р.д.
360 9034 IgE до алергенів рису 110 4 р.д.
361 9035 IgE до алергенів свинини 110 4 р.д.
362 9036 IgE до алергенів соєвих бобів 110 4 р.д.
363 9037 IgE до алергенів судака 110 4 р.д.
364 9038 IgE до алергенів скумбрії 110 4 р.д.
365 9039 IgE до алергенів томатів 110 4 р.д.
366 9040 IgE до алергенів тріски 110 4 р.д.
367 9041 IgE до алергенів яблука 110 4 р.д.
368 9042 IgE до алергенів яєчного жовтка 110 4 р.д.
369 9043 IgE до алергенів яловичини 110 4 р.д.
370 9044 IgE до алергенів ячмінного борошна 110 4 р.д.
371 9045 IgE до алергенів яєчного білка 110 4 р.д.
372 9046 IgE до алергенів меду 110 4 р.д.

КЛІЩІ

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
373 9047 IgE до алергенів кліща Dermatophagoides рteronyssinus 120 4 р.д.
374 9048 IgE до алергенів кліща Dermatophagoides farinae 120 4 р.д.

ГРИБИ І ПЛІСНЯВА

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
375 9049 IgE до алергенів Penicillium notatum 110 4 р.д.
376 9050 IgE до алергенів Aspergillus niger 110 4 р.д.

ПАРАЗИТИ

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
377 9051 IgE до алергенів аскариди 110 4 р.д.

ДЕРЕВА

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
378 9052 IgE до алергенів берези 110 4 р.д.
379 9053 IgE до алергенів тополі 110 4 р.д.

ТРАВИ

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
380 9054 IgE до алергенів амброзії звичайної карликової 120 4 р.д.
381 9055 IgE до алергенів кульбаби 110 4 р.д.
382 9056 IgE до алергенів полину звичайного 110 4 р.д.
383 9057 IgE до пилку квітів 110 4 р.д.

ДОМАШНІЙ ПИЛ

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
384 9058 IgE до алергенів пилу домашнього 120 4 р.д.

КОМАХИ

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
385 9059 IgE до алергенів таргана-прусака 110 4 р.д.

10. Базові патоморфологічні дослідження

10.1  Патоморфологічні дослідження I категорії складності

Код МД Дослідження морфологічного матеріалу, отриманого після операції: Ціна,
грн
Термін виконання
386 10100 Біопсії шийки матки (не ексцизійні) 330 8 р.д.
387 10101 Біопсії піхви 330 8 р.д.
388 10102 Біопсії ендометрію (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) 330 8 р.д.
389 10103 Біопсії слизових оболонок ротової порожнини, порожнини та пазух носа 330 8 р.д.
390 10104 Біопсії гортані 330 8 р.д.
391 10105 Біопсії сечоводу (з одного боку) 330 8 р.д.
392 10106 Біопсії сечового міхура 330 8 р.д.
393 10107 Біопсії уретри 330 8 р.д.
394 10108 Вишкрібання цервікального каналу 330 8 р.д.
395 10109 Біопсії утворень повік, кон’юнктиви і сльозових залоз 330 8 р.д.

10.2  Патоморфологічні дослідження II категорії складності

Код МД Дослідження морфологічного матеріалу, отриманого після операції: Ціна,
грн
Термін виконання
396 10200 Трепан-біопсії грудної залози 380 8 р.д.
397 10201 Біопсії утворень черевної порожнини і позаочеревинного простору 380 8 р.д.
398 10202 Біопсії мигдаликів 380 8 р.д.
399 10203 Біопсії нирок (новоутворень) 380 8 р.д.
400 10204 Біопсії пухлинних утворень м’яких тканин 380 8 р.д.
401 10205 Біопсії наднирників 380 8 р.д.
402 10206 Біопсії слинних залоз 380 8 р.д.
403 10207 Видалення нігтьових лож 380 8 р.д.
404 10208 Видалення міжхребцевих дисків 380 8 р.д.
405 10209 Біопсії (до 3 утворень) шкіри (при доброякісних пухлинних та пухлиноподібних процесах) 380 8 р.д.
406 10210 Апендектомії (дивертикулектомії) при запальних процесах 380 8 р.д.
407 10211 Видалення жовчного міхура при запальних процесах 380 8 р.д.
408 10212 Видалення ліпоми 380 8 р.д.
409 10213 Герніопластики (видалення грижових мішків) 380 8 р.д.
410 10214 Видалення оболонок яєчка і кіст придатків яєчка 380 8 р.д.
411 10215 Видалення гемороїдальних вузлів і анальних тріщин 380 8 р.д.
412 10216 Видалення епулідів, одонтогенних кіст, травматичних фібром слизової оболонки (до 3 утворень) 380 8 р.д.
413 10217 Видалення куприкових кіст, нориць 380 8 р.д.
414 10218 Видалення кіст бартолінової залози (до 3 утворень) 380 8 р.д.
415 10219 Видалення поліпів та кіст порожнини носа та пазух (до 3 утворень) 380 8 р.д.
416 10220 Інші патоморфологічні дослідження II категорії складності 380 8 р.д.

10.3  Патоморфологічні дослідження III категорії складності

Код МД Дослідження морфологічного матеріалу, отриманого після операції: Ціна,
грн
Термін виконання
417 10300 Поліфокальної трепан-біопсії передміхурової залози 510 8 р.д.
418 10301 Ексцизії та конізації шийки матки 510 8 р.д.
419 10302 Видалення придатків матки при непухлинній патології (з одного боку) 510 8 р.д.
420 10303 Міомектомії (видалення міоматозних вузлів матки до 3 вузлів) 510 8 р.д.
421 10304 Ексцизійної біопсії пухлин шкіри з оцінкою країв резекції (за 1 локалізацію) 510 8 р.д.
422 10305 Видалення кісткових екзостозів, остеохондроматозних вільних тілець 510 ** декальцинація
423 10306 Інші патоморфологічні дослідження III категорії складності 510 8 р.д.
424 10307 Трепан-біопсії лімфовузлів 510 8 р.д.
425 10308 Видалення синовіальних оболонок (гангліон і бурс) та кіст сухожилля 510 8 р.д.
426 10309 Видалення мигдаликів 510 8 р.д.
427 10310 Видалення кіст шиї 510 8 р.д.
428 10311 Біопсії головного та спинного мозку та їх оболонок 510 8 р.д.
429 10312 Дослідження абортивного матеріалу 510 8 р.д.
430 10313 Резекції грудної залози при гінекомастії, маститах 510 8 р.д.
431 10314 Біопсії стравоходу (до 5 біоптатів) 510 8 р.д.
432 10315 Біопсії кишки (до 5 біоптатів) 510 8 р.д.
433 10316 Біопсії поліпів ШКТ (до 5 біоптатів) 510 8 р.д.
434 10317 Біопсії шлунка (до 5 біоптатів) 510 8 р.д.
435 10318 Біопсії підшлункової залози 510 8 р.д.
436 10319 Біопсії бронхів, легень (за одну локалізацію) 510 8 р.д.
437 10320 Біопсії плеври 510 8 р.д.
438 10321 Видалення судин 510 8 р.д.
439 10322 Біопсії і клиноподібних резекцій яєчників (з одного боку) 510 8 р.д.
440 10323 Видалення сльозових залоз 510 8 р.д.
441 10324 Септопластики 510 8 р.д.
442 10325 Резекції кістки при артропатіях 510 ** декальцинація
443 10326 Трепан-біопсії середостіння 510 8 р.д.
444 10327 Циркумцизіо (видалення крайньої плоті) 510 8 р.д.

10.4 . Патоморфологічні дослідження IV категорії складності

Код МД Дослідження морфологічного матеріалу, отриманого після операції: Ціна,
грн
Термін виконання
445 10400 Секторальної резекції, лампектомії грудної залози 650 10 р.д.
446 10401 Трансуретральної резекції простати, сечового міхура 650 10 р.д.
447 10402 Дослідження плаценти 650 10 р.д.
448 10403 Спленектомії 650 10 р.д.
449 10404 Видалення одонтогенних пухлин, пухлин кісток черепа 650 ** декальцинація
450 10405 Пенектомії 650 10 р.д.
451 10406 Мукозектомії або підслизової дисекції (EMR, ESD) 650 10 р.д.
452 10407 Лобектомії щитоподібної залози 650 10 р.д.
453 10408 Видалення пухлин м’яких тканин, окрім ліпом 650 10 р.д.
454 10409 Видалення пухлин середостіння 650 10 р.д.
455 10410 Видалення очного яблука 650 10 р.д.
456 10411 Біопсії пухлинних утворень кісток 650 ** декальцинація
457 10412 Видалення кінцівок та їх частин при ангіопатіях 650 10 р.д.
458 10413 Біопсії печінки 650 10 р.д.
459 10414 Панч-біопсії шкіри при запальних дерматозах 650 13 р.д.
460 10415 Ексцизійної біопсії лімфатичних вузлів 650 10 р.д.
461 10416 Біопсії яєчка 650 10 р.д.
462 10417 Біопсії нирки (при непухлинній патології) 650 10 р.д.
463 10418 Видалення апендиксу при пухлинних процесах 650 10 р.д.
464 10419 Видалення жовчного міхура при пухлинних процесах 650 10 р.д.
465 10420 Видалення слинної залози (з одного боку) 650 10 р.д.
466 10421 Видалення яєчка та придатків (з одного боку) 650 10 р.д.
467 10422 Видалення матки без придатків 650 10 р.д.
468 10423 Трахелектомії і видалення кукси шийки матки 650 10 р.д.
469 10424 Резекції гортані 650 ** декальцинація
470 10425 Видалення пухлин ротової та носової порожнини 650 10 р.д.
471 10426 Резекції сечового міхура 650 10 р.д.
472 10427 Ламінектомії 650 ** декальцинація
473 10428 Ампутації пальців та їх фаланг 650 ** декальцинація
474 10429 Адреналектомії при пухлинній патології 650 10 р.д.
475 10430 Інші патоморфологічні дослідження IV категорії складності 650 10 р.д.
476 10431 Резекції нирки 650 10 р.д.
477 10432 Дослідження плідних оболонок (при одноплідній вагітності) 650 10 р.д.

10.5  Патоморфологічні дослідження V категорії складності

Код МД Дослідження морфологічного матеріалу, отриманого після операції: Ціна,
грн
Термін виконання
478 10500 Видалення придатків матки при пухлинах яєчника більше 5 см (з одного боку)* 950 10 р.д.
479 10501 Тиреоїдектомії* 950 10 р.д.
480 10502 Видалення матки з придатками* 950 10 р.д.
481 10503 Видалення підшлункової залози (субтотальної і радикальної резекції)* 950 10 р.д.
482 10504 Видалення пухлин кісток та суглобів, резекції кістки при пухлинній патології 950 ** декальцинація
483 10505 Радикальної резекції грудної залози і мастектомії (з одного боку)* 950 10 р.д.
484 10506 Лобектомії і пульмонектомії* 950 10 р.д.
485 10507 Гастректомії, субтотальної резекції шлунка* 950 10 р.д.
486 10508 Радикальної простатектомії* 950 10 р.д.
487 10509 Цистектомії* 950 10 р.д.
488 10510 Резекції стравоходу* 950 10 р.д.
489 10511 Геміколектомії, есктирпації прямої кишки, інші резекції кишки* 950 10 р.д.
490 10512 Резекції печінки та гемігепатектомії* 950 10 р.д.
491 10513 Панч-біопсії шкіри при алопеціях 950 13 р.д.
492 10514 Нефректомії (в тому числі з адреналектомією)* 950 10 р.д.
493 10515 Тотальної ларингектомії та резекції гортані* 950 10 р.д.
494 10516 Тотальної вульвектомії* 950 10 р.д.
495 10517 Інші патоморфологічні дослідження V категорії складності* 950 10 р.д.
496 10518 Дослідження плідних оболонок діхоріонічних близнюків 950 8 р.д.
497 10519 Лімфодисекція 400 10 р.д.

* — ціни на операції  вказані без урахування лімфодисекції

11. Дослідження, що передбачають використання спеціальних протоколів і методів забарвлення

Код МД Дослідження морфологічного матеріалу, отриманого після операції: Ціна,
грн
Термін виконання
498 11000 Біопсії шлунка з оцінкою за Сіднейською системою, системами OLGA та OLGIM 750 10 р.д.
499 11001 Поліпектомії ШКТ (1 локалізація до 5 утворень розміром ≤1,0 см кожне) 650 10 р.д.
500 11002 Поліпектомії ШКТ (1 локалізація до 3 утворень розміром найбільшого >1,0 см) 950 10 р.д.
501 11003 Біопсії 12-палої кишки при підозрі на целіакію 810 10 р.д.
502 11004 Панкреато-дуоденальної резекції 1750 10 р.д.
503 11005 Біопсії шкіри при бульозних дерматитах та аутоімунних ураженнях шкіри з використанням прямої імунофлюоресценції 1800 10 р.д.
504 11006 Трепан-біопсії кісткового мозку 790 ** декальцинація
505 11007 Видалення пухлин головного та спинного мозку та їх оболонок 790 10 р.д.
506 11008 Лімфодисекції сторожового лімфатичного вузла при меланомі 6000 10 р.д.
507 11009 Імуногістохімічна верифікація HSIL (р16, Ki-67) 900 8 р.д.
508 11010 Імуногістохімічне дослідження гормонального статусу ендометрію (ER, PR) 900 8 р.д.
509 11011 Імуногістохімічна верифікація хронічного ендометриту (CD138) 600 8 р.д.
510 11012 Дослідження кількості uNK клітин (CD56) в ендометрії 900 8 р.д.
511 11013 Імуногістохімічна верифікація міхуревого занеску (p57, Ki-67) 900 8 р.д.

12. Дослідження з діагностичної імуногістохімії відповідно до категорії складності

Код МД Дослідження морфологічного матеріалу, отриманого після операції: Ціна,
грн
Термін виконання
512 12000 Діагностична ІГХ 1 категорії складності 1800 8 р.д.
513 12001 Діагностична ІГХ 2 категорії складності 2400 8 р.д.
514 12002 Діагностична ІГХ 3 категорії складності 3300 13 р.д.
515 12003 Діагностична ІГХ 4 категорії складності 3900 13 р.д.
516 12004 Діагностична ІГХ 5 категорії складності 5400 13 р.д.

13. Імуногістохімічні тераностичні дослідження

Код МД Дослідження морфологічного матеріалу, отриманого після операції: Ціна,
грн
Термін виконання
517 13000 Оцінка експресії андроген-рецептору 300 8 р.д.
518 13001 Оцінка експресії ERCC1 для предикції чутливості пухлин до похідних платини 750 8 р.д.
519 13002 Оцінка експресії тимідилат-синтетази (TS) для предикції чутливості пухлин до похідних 5-фторурацилу. 750 8 р.д.
520 13003 Оцінка експресії топоізомерази 2А (ТОРО2А) для предикції чутливості пухлин до інгібіторів ТОРО2А 750 8 р.д.
521 13004 Оцінка експресії RRM1 для предикції чутливості до гемцитабіну 750 8 р.д.
522 13005 Оцінка експресії ALK (5A4) для предикції чутливості пухлин до ALK-інгібіторів 750 8 р.д.
523 13006 Оцінка експресії ROS1 для предикції чутливості до ROS1-інгібіторів 750 8 р.д.
524 13007 Оцінка експресії NTRK для предикції чутливості до NTRK інгібіторів 750 8 р.д.
525 13008 Оцінка експресії рецепторів соматостатину 2 типу 750 8 р.д.
526 13009 Оцінка експресії PTEN для предикції чутливості до інгібіторів mTOR 750 8 р.д.
527 13010 Визначення експресії PD-L1 для предикції чутливості пухлин до імунотерапії 3450 8 р.д.
528 13011 Імуногістохімічна оцінка молекулярного типу раку грудної залози (ER, PR, HER2, Ki-67) 1500 8 р.д.
529 13012 Імуногістохімічна оцінка активності білків репарації помилок комплементарності ДНК (мікросателітна нестабільність) для предикції чутливості пухлин до імунотерапії 1500 8 р.д.

14. Консультація патоморфологічного матеріалу

Код МД Дослідження морфологічного матеріалу, отриманого після операції: Ціна,
грн
Термін виконання
530 14000 Консультація патоморфологічного матеріалу (друга думка) (за 1 матеріал) 1000 Відповідно до термінів дослідження за типом матеріалу
531 14001 Консультація головного лікаря Селезньова О.О. (за 1 матеріал) 1500 13 р.д.
532 14002 Консультація провідного патоморфолога Кошик О.О. (за 1 матеріал) 1500 Відповідно до термінів дослідження за типом матеріалу
533 14003 Консультація матеріалу в Biopticka laborator, Plzen Chech Republic (prof. Michal Michal, MD; prof. Ondrej Hes, MD, PHD, consultant; Assoc. prof. Denisa Kacerovska, MD, PHD; prof. Alena Skalova, MD, CSC) 9000 Відповідно до термінів дослідження за типом матеріалу

15. Додаткові дослідження

Код МД Назва дослідження Ціна,
грн
Термін виконання
534 15000 Гістохімічні дослідження (за 1 методику) 150 Відповідно до термінів дослідження за типом матеріалу
535 15001 Імуногісто(цито-)хімічне дослідження (за 1 маркер) 300 Відповідно до термінів дослідження за типом матеріалу
536 15002 Імуногісто(цито-)хімічне дослідження, коктейль із двох антитіл 400 Відповідно до термінів дослідження за типом матеріалу
537 15003 Морфометричне дослідження (кількісний показник) за 1 показник 300 8 р.д.
538 15004 Оцінка імунного статусу пухлини 2500 8 р.д.

Позначення:

* — Ціни на операції  вказані без урахування лімфодисекції

** — Термін виконання залежить від декальцинації матеріалу

*** — Проведення дослідження можливе лише за наявності достатньої кількості та задовільної якості надісланого до лабораторії матеріалу

16. Послуги

Код МД Назва послуг Ціна,
грн
539 16000 Забір крові для лабораторних досліджень у маніпуляційних кабінетах ТОВ "Медичні дослідження" 30
540 16001 Взяття зразків біологічного матеріалу у транспортний контейнер 20
541 16002 Забір біологічного матеріалу для ДНК-тесту на батьківство 50

Інформація щодо  виконання лабораторних досліджень та видачі результатів

Актуальну   інформацію щодо  виконання  лабораторних досліджень крові та строки готовності результатів можна отримати  під час  оформлення Вашого замовлення в адмініcтратора або за телефоном (0532)633-244.

Клініко-діагностична лабораторія ТОВ "Медичні дослідження" залишає за собою право змінювати  терміни видачі результатів досліджень при наявності обставин, що можуть впливати на скорочення чи збільшення термінів виконання досліджень.